Parkering

Staden ansvarar för drygt 2000 parkeringsplatser. Du kan smidigt betala parkeringsavgiften med kort eller med sms.

Snö och halka

Vägnätet kontrolleras regelbundet under vinterhalvåret. I Vinterdagboken kan du läsa om vilka åtgärder vi gjort och planerar att göra.

Sandupptagning

När våren är här börjar vi att sopa upp sanden på de mest använda cykelvägarna, sedan fortsätter vi på det övriga gatunätet. Läs mer om när vi kommer till olika områden.

Städning av gator

Tre gånger om året städas körbanor samt gång- och cykelvägar med sopmaskin. På våren, mitt i sommaren och på hösten.

Trafikbuller

Om du bor vid en starkt trafikerad väg, kan buller vara ett problem. Läs mer om bullerskyddsbidrag och bullerkartläggning. Nere i länklistan finns en bullerkarta, där kan du se hur hög ljudnivån är vid din bostad.

Felanmälan av gata, park och trafik

Ibland händer det att något har blivit skadat eller inte fungerar. Vi är glada om du berätta det, så att vi kan rätta till felet så fort som möjligt. Du kan enkelt skicka in en felanmälan via ett formulär, se i länklistan.

Handikapptoalett

I hörnet Slottsgatan-Stora Gatan finns en handikappanpassad toalett.