Kalenderhändelser på webbplatsen

RSS-ikonHjälpikon
Kalenderhändelse 11-20 av 93
 • 2014-09-06
  Inför Valet 2014 – välkommen till Vasadalen!
 • 2014-09-08
  Kursen riktar sig till föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Den består av nio gruppträffar, åtta träffar en gång per vecka och en återträff fyra veckor efter avslutad kurs. Varje träff pågår under två timmar. Gruppen består av upp till 25-30 föräldrar.
 • 2014-09-09
  Anhöriggruppen vänder sig till dig som är anhörig till någon som har problem med beroendeframkallande medel som alkohol, narkotika/tabletter och/eller spel om pengar.
 • 2014-09-09
  Gå, lunka eller löp längs Mälarens strand.
 • 2014-09-09
  Tematräffarna utgår från ett anhörigperspektiv och är ett sätt att få information om viktiga frågor som anhörigvårdare ställs inför. Träffen är kostnadsfri och ingen föranmälan behövs.
 • 2014-09-10
  Kursen riktar sig till föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Den består av fyra gruppträffar. Kursen pågår under ungefär två månader och varje träff tar ungefär två och en halv timme. Varje grupp har som mest 10 deltagare.
 • 2014-09-10
  Kursen riktar sig till föräldrar till barn i åldern 3-12 år. Den består av fyra gruppträffar. Kursen pågår under ungefär två månader och varje träff tar ungefär två och en halv timme. Varje grupp har som mest 10 deltagare.
 • 2014-09-15
  Observera att kursstarten har blivit framflyttad! I september startar vi en gruppbehandling för dig som känner att du utvecklat ett spelberoende vid spel av pengar. Omfattning 8 tillfällen.
 • 2014-09-16
  Kursen riktar sig till dig som är förälder till barn i åldern 12-18 år. Den består av 8-10 gruppträffar en gång per vecka. Vid önskemål kan extra temakvällar erbjudas. Gruppen består av 25-30 föräldrar.
 • 2014-09-16
  Kursen riktar sig till dig som är förälder till barn i åldern 3-11 år. Kursen består av tolv träffar på två och en halv timme med undantag för en enskild träff som pågår en timme. En återträff inkluderas och den sker cirka tre månader efter avslutad kurs.
Kalenderhändelse 11-20 av 93