Nyheter på webbplatsen

RSS-ikonHjälpikon
 • 2014-09-01
  Under hösten arrangeras flera tematräffar på anhörigcentrum. Träffarna är till för att öka kunskap om viktiga frågor anhöriga till närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, utvecklingstörning, äldre eller långvarigt sjuka ställs inför.
 • 2014-09-01
  Nu kan du se en ny avsändare i några av stadens beslut och dokument. Det kommer att stå stadbyggnadsförvaltningen i stället för tidigare lantmäteriförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret.
 • 2014-09-01
  Nu kan du se en ny avsändare i några av stadens beslut och dokument. Det kommer att stå stadbyggnadsförvaltningen i stället för tidigare lantmäteriförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret.
 • 2014-08-29
  Föreningar som söker verksamhetsstöd för 2015 ska göra det senast i oktober eller november (beroende på typ av förening). Här får du mer information.
 • 2014-08-27
  Foldern Kultur i stadsdelarna nr 3/2014 är nu klar och innehåller tips på 75 kulturprogram runt om i Västerås under september och oktober. Programmen vänder sig till såväl barn och ungdomar som vuxna.
 • 2014-08-26
  Västerås stads stadsbyggnadskontor och lantmäteriförvaltning går från 1 september samman och blir stadsbyggnadsförvaltningen. Huvudsyftet med samgåendet är effektivisering av Västerås stads verksamhet.
 • 2014-08-25
  Viktigt meddelande till allmänheten - används för att varna och informera vid stora olyckor och allvarliga händelser. VMA består av varningar i radio, tv och utomhussignaler. För att nå ut till ännu fler kompletteras nu systemet med varningar på telefon.
 • 2014-08-22
  Jobb Shop, Sveriges största ingenjörsmässa, arrangeras söndagen den 21 september på Aros Congress Center i Västerås.
 • 2014-08-22
  Stående i en skylift avtäckte tekniska nämndens ordförande Carin Lidman symboliskt den ena av de två trafiksäkerhetskamerorna på Stockholmsvägen.
 • 2014-08-20
  Den 1 september startar Konsumentvägledningen sin Drop-in rådgivning efter sommaruppehållet. Vi finns på plats alla måndagar och onsdagar i Stadshusentrén klockan 16-17.