Nyheter på webbplatsen

RSS-ikonHjälpikon
 • 2014-03-24
  Klockan 10 på måndagsmorgonen lyftes avspärrningsutrustningen åt sidan och gång- och cykelbron över E18 vid Talltorp öppnades för trafik.
 • 2014-03-24
  Innovationstävlingen LYS söker företag med en innovativ lösning eller produkt inom klimateffektiv teknik.
 • 2014-03-21
  Visste du att flera av mötesplatserna har sin egen inriktning? Dessutom utvecklas mötesplatserna ständigt efter besökarnas önskemål och engagemang så att du ska hitta något som passar just dig.
 • 2014-03-20
  Summer Works erbjuder 50 sommarjobb till unga som bor hos Mimer. Det är ett samarbete mellan Mimer, Västerås stad, Jobba i Västerås, Here 4 U och Jobbpunkt Väst.
 • 2014-03-20
  Nu får barnen i Lillhamra bestämma vilken lekplats som ska byggas där. Aldrig tidigare har Västerås stad anordnat en folkomröstning i samband med en upphandling men nu är det dags.
 • 2014-03-19
  Hur vill du att kulturen ska utvecklas i Västerås de kommande åtta åren? Den frågan ställde kultur-, idrotts- och fritids- förvaltningen vid dialogmöten med allmänhet, politiker, föreningsliv, kulturaktörer och kommunala verksamheter.
 • 2014-03-18
  Vinnova söker våren 2014 nystartade innovativa företag genom utlysningen VINN NU.
 • 2014-03-18
  Sedan första januari 2014 pågår projektet Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Syftet är att öka möjligheten till rehabilitering för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som på sikt ska kunna försörja sig själva.
 • 2014-03-18
  Västeråsarna är mycket nöjda med den nya busstrafiken. Det är bara i Luleå det finns nöjdare resenärer. Det visar den senaste mätningen i kollektivtrafikbarometern.
 • 2014-03-17
  Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om riktlinje för lokalstrategisk planering i förskola. Strategin har tagits fram för att skapa goda förutsättningar och över tid ett hållbart arbetssätt när det gäller planering av förskolelokaler.