Nyheter på webbplatsen

RSS-ikonHjälpikon
 • 2013-06-14
  Nemanja Samardzic, klass 9:2, Kristiansborgsskolan, är mottagare av Fru Margit Zetterlunds honnörspremium 2013. Premiet är på 2 300 kronor.
 • 2013-06-11
  Västerås är först i landet med Landräddningen, en ny typ av frivilligt stöd medmänniskor emellan. Med hjälp av modern teknik och frivilliginsatser ökar Landräddningen tryggheten.
 • 2013-06-04
  Delårsrapport 1 är nu klar. Plus för NF. Minus för ÄN och IFN.
 • 2013-06-04
  Nio rum har öppnats för gruppboende på gamla avdelning 3 vid Gryta korttidsenhet, Blåregnsgatan 4.
 • 2013-06-04
  Under festliga former delade Vasiliki Tsouplaki, ordförande i barn- och ungdomsnämnden, samt Anders Teljebäck, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, ut årets pedagogiska pris till framstående pedagoger i Västerås.
 • 2013-05-30
 • 2013-05-29
  I Västerås stad Skolverksamheter kan lärarna just nu söka tjänst som förstelärare. 47 särskilt yrkesskickliga lärare kan utses till förstelärare, och därigenom få en löneökning på ungefär 5 000 kronor i månaden.
 • 2013-05-28
  Västerås stad blir tillsammans med Pliplopbooks först med att publicera barnförfattad litteratur och bryta trenden om att vuxna skriver för barn. Västerås stads IDA-enhet har startat skrivkampen ”Av barn för barn” med syfte om att främja skrivande.
 • 2013-05-17
  På webbplatsen Bostadsbyggnadsprocessen.se kan du följa byggprojekt från idé, genom planering, bygglov, byggande och fram till uppföljning.
 • 2013-05-15
  Övning Omfall onsdag 15 maj är nu avslutad.