Nyheter på webbplatsen

RSS-ikonHjälpikon
 • 2014-10-02
  På ett år har företagen i Västerås utvecklats i positiv riktning. Västerås är nu sjua i hela riket och länsvinnare i rankingen Årets Företagarkommun 2014.
 • 2014-10-01
  Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en ny handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten. Handlingsplanen anger den politiska viljeinriktningen för åren 2014-2019.
 • 2014-10-01
  Barn- och ungdomsnämnden har fattat beslut om en ny handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten. Handlingsplanen anger den politiska viljeinriktningen för åren 2014-2019.
 • 2014-10-01
  Med start andra veckan i oktober lagas sprickor och hål på ett stort antal gator i Västerås tätort. Lagningen sker i prioritetsordning där de gator som har mest trafik lagas först.
 • 2014-09-30
  Alla elever på det Estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet arbetar sedan augusti med ett stort gemensamt läsprojekt.
 • 2014-09-30
  Den 14 oktober, kl. 19.00 hålls konserten Marching for Love på Scenen på Carlforsska gymnasiet.
 • 2014-09-30
  Vill din förening gå och titta på elitidrott? Nu kan ni få entrébiljetter till elitmatcher i Västerås.
 • 2014-09-30
  Så kallade suggor har funnits som trafikhinder i många år. Nu vill vi ändra designen och utformningen så att de knyter an mer till Västerås profil och historia. Var med i vår designtävling.
 • 2014-09-29
  Från och med den 1 oktober blir det en väg in till socialkontor Barn och ungdom samt socialkontor Vuxen. Ring Västerås stads Kontaktcenter på telefonnummer 021-39 00 00 vardagar mellan klockan 7.30 och 17.00.
 • 2014-09-29
  Den 13-16 oktober har alla kultur-, konst- och mediaintresserade Västeråsare möjlighet att besöka LovES – Carlforsskas Estetfestival i Hörsalen på Västerås Stadsbibliotek.