Nyheter på webbplatsen

RSS-ikonHjälpikon
 • 2012-01-16
  På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats Din säkerhet finns filmer om säkerhet på sjö- och havsis. Filmerna ger dig kunskap om is och vad man kan göra för att förhindra en olycka.
 • 2012-01-16
 • 2011-12-22
  Under november 2011 genomfördes en enkätundersökning riktad till 900 västeråsare. Frågorna i undersökningen handlar bland annat om fritidsvanor och hur man uppfattar närmiljön, gatuskötseln och avfallshanteringen i Västerås.
 • 2011-12-21
  När kylan så småningom kommer och det varit kallt en längre, sammanhängande tid, då är det dags att spola isbanor i stadsdelarna och i tätorter utanför Västerås.
 • 2011-12-12
 • 2011-11-28
 • 2011-11-14
 • 2011-11-02
  Två eftermiddagar i veckan pågår ett försök med Språkhjälp på arabiska/sorani och somaliska i Stadshusets reception.
 • 2011-10-31
 • 2011-10-17