Logotyp
Visa sökformulär

Frågor och svar

1. När kan jag få ett erbjudande om plats?

Om du har anmält behov av plats i kommunal regi minst fyra månader före behovsdatum, är målet att plats ska erbjudas senast två månader före anmält behovsdatum. I första hand tittar vi på önskade förskolor och nära hemmet, men hela kommunen är alternativ för erbjudande där det finns ledig plats. Om du bara har önskat fristående alternativ kontaktar du aktuell förskola för information.

2. Hur gör jag för att svara på ett erbjudande?

Du svarar på erbjudandet i e-tjänsten genom att gå in på Min sida, Mina aktuella ärenden och klicka på länken till erbjudandet. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet, annars kan inte barnet börja i verksamheten.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

3. Varför får jag ett erbjudande långt hemifrån?

Om det inte finns plats på önskad förskola erbjuder vi plats på en annan förskola. När tillgången på platser är liten erbjuds de platser som finns att tillgå i staden.

4. Varför tar ni inte hänsyn till önskemål?

Vid fördelning av platser tar vi hänsyn till föräldrars önskemål i den utsträckning som det är möjligt. När tillgång på platser, som i nuläget är liten, breddas den geografiska gränsen till att gälla hela staden.

5. Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

Om du erbjuds ditt första önskemål och tackar nej, så tas din anmälan bort och du får anmäla på nytt igen. Om du erbjuds något av dina andra önskemål eller annat alternativ och tackar nej, är kommunens garanti uppfylld och du kan få vänta längre, men din anmälan ligger kvar.

6. När kan mitt barn tidigast börja i förskolan?

Ditt barn ska ha fyllt ett år.

Barn och pedagog ute

7. Hur tidigt behöver jag skicka in min anmälan?

Senast fyra månader innan du har behov.

8. Hur byter jag förskola till mitt barn?

Du gör en ny ansökan i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

9. Kan jag byta från allmän förskola till förskoleverksamhet?

Ja, men en ny ansökan måste göras i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Detsamma gäller om du vill byta från förskoleverksamhet till allmän förskola.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

10. Jag studerar heltid, varför får inte mitt barn heltid?

Svar 1: Du måste lämna in ett aktuellt studieintyg till Västerås stads Kontaktcenter.

Svar 2: Det kan handla om den andra föräldern, om den personen arbetar, studerar eller är arbetssökande.

11. Hur många timmar får mitt barn vara i verksamheten?

När du arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, har barnet rätt till förskola eller pedagogisk omsorg.

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Om du är arbetssökande får ditt barn vara 20 timmar i veckan.

Om du är föräldraledig får ditt barn vara 15 timmar i veckan.

12. Vilken avgift ska jag betala för en plats?

Det beror på barnets ålder och tid i verksamheten.

Läs mer om avgifter för förskola/pedagogisk omsorg här

Pojke med förstoringsglas

13. Jag har ingen inkomst men har fått en hög faktura, varför?

Du behöver uppdatera din inkomst i e-tjänsten för förskola och fritidshem, för att få rätt avgift.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshem

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

14. Jag har ändrat tid men betalar ändå samma belopp, varför?

Om ditt barn är 3-5 år har du en reducering på avgiften för allmän förskola. Med maxtaxa blir avgiften densamma oavsett antal timmar i verksamheten.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

15. Varför är fakturan högre än förra månaden?

Det kan bero på ändrad inkomst eller ändrad tid i verksamheten.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

16. Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Du kontaktar förskolan eller familjedaghemmet.

17. Måste fristående förskolor ha öppet under sommaren?

Om föräldrarna arbetar eller studerar och har ett behov måste förskolan ordna placering till barnet. Skollagen gäller även för fristående förskolor.

Stövlar på tork

18. Jag flyttar till en annan kommun, får barnet behålla platsen?

Du måste göra en ny ansökan för barn ej folkbokförda i Västerås. Du ska alltid kontakta din nya hemkommun som ska fylla i uppgifterna under rubriken Folkbokföringskommunens uppgifter, därefter kan du skicka in din ansökan.

Barnet får behålla platsen högst två månader när du flyttar till en annan folkbokföringskommun.

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, barn ej folkbokförda i Västerås, ansökanPDF

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

    Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

  • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

    Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

  • Ändrade regler för ansökan och plats i förskola och pedagogisk omsorg

    Förskolenämnden i Västerås stad har beslutat att ändra reglerna för ansökan och plats i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Syftet är att få en snabbare hantering och erbjuda vårdnadshavare plats till barnet på behovsdatum. De ändrade reglerna gäller från 1 januari 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?