Logotyp
Visa sökformulär

Ansök eller säg upp plats

Med e-tjänsten kan du

 • anmäla behov
 • ansöka om plats
 • säga upp plats
 • ange och uppdatera grund för placering
 • ange och uppdatera inkomstuppgifter
 • ange och uppdatera din e-postadress

När grund för placering ändras, så måste ändringen i god tid anmälas via e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Ändra samtidigt också för syskon.

Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation, som du får av din bank. Om du använder e-legitimation måste du tillfälligt starta ditt BankID säkerhetsprogram manuellt på din dator för att kunna logga in. Västerås stad arbetar på en lösning för att programmet ska starta med automatik.

Om du inte har tillgång till Mobilt BankID eller e-legitimation kan du använda blanketter.

I Västerås stad har du möjlighet att jämföra förskola i webbverktyget Jämför service. Läs mer om Jämför service härlänk till annan webbplats

Så här gör du

Så här gör du

Beviljande av plats

När du har anmält att ditt barn behöver en plats på fritidshem eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) bedömer Västerås stad om ditt barn har rätt till placering i den omfattning som familjen önskar. Vi baserar bedömningen på föräldrarnas arbetstid/studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuella ytterligare faktorer som är viktiga i det enskilda fallet.

Meddela alltid ändrade förhållanden, till exempel grund för placering eller ändrad inkomst. Det gör du i e-tjänsten och även när du väntar på att bli erbjuden plats.

Pia Nolander, bildN

Vid studier och arbetsmarknadsåtgärder krävs intyg från studieanordnare och A-kassa. I vissa fall behöver du också intyg från försäkringskassa. Intyg är tidsbegränsade och du ska lämna nytt intyg till Västerås stads kontaktcenter före varje ny period eller kurs. Beslutet om rätt till någon av verksamhetsformerna kan kontrolleras med stickprov.

Erbjudande om plats

När en plats blir ledig får du ett platserbjudande. Det måste du svara på. Det gör du via e-tjänsten. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du svara på en blankett. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet.

Fristående fritidshem och enskild pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) hanterar sina egna platser. Kontakta aktuell enhet för mer information om plats.

Säg upp plats

När barnet slutar ska platsen sägas upp via e-tjänsten för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du säga upp platsen på en blankett.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden i alla verksamheter är två månader och gäller från det datum då uppsägningen kommit in till Västerås stad. Avgiften tas ut under hela uppsägningstiden. Detta gäller även vid uppsägning i samband med föräldraledighet.

Om ditt barn byter verksamhet gäller följande:

 • Vid byte mellan till exempel förskola och fritidshem påverkas avgiften från och med det datum då barnet börjar i den nya verksamheten.
 • Om tiden mellan två olika placeringar är mindre än 90 dagar kommer avgift att tas ut även för den lediga perioden. Det gäller vid byte från en enhet till en annan, vid byte från en verksamhetsform till en annan eller när plats på fritidshem sägs upp över sommaren.

Läs mer om regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Om du har frågor om hur du väljer eller säger upp barnets plats eller om tillgång till plats vänder du dig till Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Om din fråga gäller tillgång till plats i fristående verksamhet eller enskild pedagogisk omsorg kontaktar du den aktuella enheten direkt.

Språkhjälp finns på arabiska och somaliska vissa dagar i Stadshusentrén. Läs mer om språkhjälp här

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

  Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

 • Informationsmöten om förskoleklass

  Under hösten bjuder grundskolorna i Västerås in till informationsmöten och öppet hus. Föräldrar och elever får information om skolornas inriktningar och profiler.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?