Logotyp
Visa sökformulär

Avgifter och regler

I Västerås har vi maxtaxa. Det innebär att högsta avgiften för ett barn i fritidshem/pedagogisk omsorg (familjedaghem) är 908 kronor per månad. Avgiften gäller från och med första inskolningsdagen och betalas i efterskott varje månad. Du betalar avgiften till Västerås stad även om ditt barn har fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg.

Avgifter

Fritidshem/pedagogisk omsorg – mer än 6 timmar per vecka

Barn 1: 2 % av inkomsten, dock högst 908 kronor per månad

Barn 2: 1 % av inkomsten, dock högst 454 kronor per månad

Barn 3: 1 % av inkomsten, dock högst 454 kronor per månad

Barn 4: ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som barn 1, och därefter med stigande ålder.

Beräkna din avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg här. Avgiften är preliminärlänk till annan webbplats

Avgiftsgrundande inkomst

Din avgift beräknas på den inkomst som du redovisar i deklarationen. I listan nedan har vi tagit upp några av de vanligaste inkomsterna:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Överskott av näringsverksamhet
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning/sjukbidrag
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning (ej CSN)
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetionsutbildning för värnpliktiga med mera
 • vårdbidrag för barn (arvodesdelen)

Avgiftskontroll

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför Västerås stad en kontroll av avgiften som betalats in under 2015. De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Läs mer om avgiftskontroll här

Plats med delad faktura

Västerås stad genomför en förändring av beräkningen av avgiften för barn med plats med delad faktura i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förändringen innebär att maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Läs mer om plats med delad faktura här

Uppsägningstid

Om du säger upp barnets plats vid förskola/pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) eller byter till allmän förskola har du två månaders uppsägningstid.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hjälpte informationen på denna sida dig?