Logotyp
Visa sökformulär

Miljö i skolan

I förskolan och skolan är det extra viktigt med en bra inomhusmiljö. Alla ska kunna vistas där, både du som är allergisk och du som har en funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att förskolan och skolan tänker på miljö, städning, luftföroreningar, buller och radon.

Framför allt i förskolan är det viktigt med ytor för utelek och utevistelse. Barnen bör kunna vara ute i ett soligt och vindskyddat läge, fritt från störande trafik, buller och luftföroreningar.
När förskolan eller skolan får nya lokaler eller bygger om ska de anmäla det till miljö- och konsumentnämnden.
Läs mer om inomhusmiljö på Folkhälsomyndighetens webb.

Folkhalsomyndighetenlänk till annan webbplats

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheterna ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningarna och bedömningarna ska dokumenteras, och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Verksamheterna ska genom en väl fungerande egenkontroll förhindra att barnen utsätts för hälsorisker.

Pojke med dinosaurie

Foto: Pia Nordlander, BildN

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?