Logotyp
Visa sökformulär

Buller

Störande buller kan påverka din hälsa, till exempel genom störd sömn på grund av biltrafik, grannar eller fläktar. Ljud från sopbilar, plogbilar med mera måste du acceptera om soporna ska bli hämtade och vägarna skottade. Även om ljudet kan vara störande är det tillfälligt.

Skadligt buller i skolmiljö

Det skadliga bullret i skolan står oftast eleverna själva för. Buller från byggnader är oftast bara störande, men kan göra att eleverna/barnen får koncentrationssvårigheter, blir trötta eller får huvudvärk. Misstänker du att ditt barn störs av buller i skolan, prata med personalen. Det finns riktlinjer för hur hög ljudnivån får vara inomhus. De riktvärden som gäller är att bullernivån inomhus ej bör överskrida 30 dBA ekvivalent nivå.

Så här gör du

Så här kan bullret dämpas

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler. Man kan även göra bullerdämpande åtgärder genom att sätta tennisbollar på stolarnas fötter. Mer information hittar du på Arbetsmiljöverkets webb.

Länk till Arbetsmiljöverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?