Logotyp
Visa sökformulär

Luft och ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra. Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft. I skolor är det viktigt att tänka på hur många personer som vistas i lokalen och att det finns vädringsmöjligheter.

Om verksamheten

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation. En tillfredsställande inomhusmiljö ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och där spelar obligatorisk ventilationskontroll (OVK) en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. En bra grundventilation, anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden, är därför en viktig faktor för en god inomhusmiljö.

Hälsoeffekter på dålig inomhusluft är exempelvis

  • luftvägssymtom
  • trötthet och huvudvärk
  • slemhinnesymptom
  • allergier
  • hudsymptom
Barn som ritar

Foto: Pia Nordlander, BildN

Så här gör du

Så här gör du

Om du har barn i förskolan eller i skolan och misstänker att de mår dåligt kan det vara brister i ventilationen. Ta kontakt med personalen eller rektorn. Hjälper inte det och problemen kvarstår kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?