Logotyp
Visa sökformulär

Modersmål, hemspråk

Du som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i det språket. Du som är nyanländ kan få extra stöd för att lära dig svenska.

Om modersmål

Språket är nyckeln till förståelse. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Som stöd till barn och elever med annat modersmål än svenska samt till nyanlända finns därför ett antal verksamheter i Västerås.

Blankett för anmälan om modersmålsundervisningPDF

Andra verksamheter

Verksamheter på finska

Sverigefinnar är en av Sveriges fem erkända nationella minoriteter, utifrån lagen om nationella minoriteter. Sedan 2010 tillhör Västerås det finska förvaltningsområdet. Det innebär att sverigefinnar i Västerås har rätt att begära förskola helt eller delvis på finska. Finskan behöver inte vara ett dagligt umgängesspråk hemma och barnet behöver inte kunna finska.

Det finns fyra förskolor i Västerås som helt eller delvis erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet.

 • Brevduvans Förskola (delvis)
 • Haga förskola (delvis)
 • Hällby förskola (helt)
 • Nasses förskola (delvis)

Läs mer på Brevduvans Förskolas webbplats, finsk avdelninglänk till annan webbplats

Läs mer på Haga förskolas webbplats, finsk avdelninglänk till annan webbplats

Läs mer på Hällby förskolas webbplats, finsk avdelning

Läs mer på Nasses förskolas webbplats, finsk avdelninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om förskoleverksamhet på finska här, esikoulu

Emausskolan erbjuder finskspråkig grundskoleverksamhet från förskoleklass till årskurs 3.

Emausskolans webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om grundskoleverksamhet på finska här, peruskoulu

Läs mer om nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Två språk - Ett land, en film om sverigefinnar

Origo

Origo är en verksamhet som tar emot alla nyanlända barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Det kan vara asylsökande, flyktingar eller invandrare. Att få hjälp av Origo kostar inget och kräver inget biståndsbeslut. Origo erbjuder:

 • Information om skolsystemet i Sverige och alla skolor i Västerås.
 • Pedagogisk och psykosocial kartläggning och bedömning.
 • Rekommendation till rektorer och föräldrar/vårdnadshavare om lämplig skolplacering.
 • Uppföljning av placering.
För vem

Vem kan få?

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. För dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola och har ett annat modersmål än svenska finns modersmålsundervisning och studiehandledning.

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål:

Du som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om ni dagligen pratar språket hemma och om du har grundläggande kunskaper i språket.

Du som är elev och tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i detta språk(samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet.

Du som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska får modersmålsundervisning även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du måste dock ha grundläggande kunskaper i språket (gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch).

Så här gör du

Hur går det till?

Du går oftast på modersmålsundervisningen på eftermiddagar efter skoltid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och du får betyg i årskurs 6-9. Modersmålsundervisningen är frivillig. Om du vill delta i modersmålsundervisningen måste din vårdnadshavare skicka in en ansökan. Ansökningsblanketten finns nedan under relaterade dokument. Ansökningsblanketten skickar du till Centrum för tvåspråkighet.

Studiehandledning

Om du har ett annat modersmål än svenska och nyligen har kommit till Sverige kan studiehandledning ha stor betydelse för dig när du ska lära dig olika ämnen. En modersmålslärare som har samma modersmål som du har kan förklara till exempel matematik, fysik, kemi och samhällsorienterade ämnen för dig. Studiehandledningen kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp där ni är högst tre elever, i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med din lärare hur många timmar och hur länge du kan få studiehandledning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Centrum för tvåspråkighet ordnar modersmålsundervisning och erbjuder studiehandledning till elever i grund- och gymnasieskolan samt modersmålsstöd för barn i förskolan. På Centrum för tvåspråkighet undervisar cirka 130 pedagoger i 44 olika språk.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och ger övrig hjälp inom området.

Sommartider: 7.30-16.00 (Från måndagen den 26 juni till fredagen den 18 augusti)
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Hitta hit

Centrum för tvåspråkighet, Fiskartorget 2

Det här händer i Västerås

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?