Logotyp
Visa sökformulär

Övningsskolor, VFU

Om övningsskolor, VFU

Varje år gör cirka 500 lärarstudenter sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i Västerås. Studenterna kommer från Mälardalens högskola, Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna. Under sin utbildning till lärare ska eleverna göra 30 högskolepoäng VFU. Det innebär att den verksamhetsförlagda utbildningen är totalt en termin men uppdelad på flera perioder. Syftet är att säkra kompetensförsörjning och framtida rekrytering. Genom att erbjuda VFU-platser får våra skolor ta del av skolutvecklingen och kopplingen till nutida forskning.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

De flesta enheter, från förskola till gymnasiet, har lärarstudenter. De organiseras via en central VFU-samordnare för årskurs 6-9 och gymnasiet samt en samordnare för förskolan och årskurs F-5. Varje lärarstudent får en lokal lärarutbildare, LLU. Den lokala lärarutbildaren ska ha handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng. I dagsläget har inte alla den, men utbildningen pågår kontinuerligt.

För mer information kontakta våra VFU-samordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Kontakta oss

Lena Våglund

Samordnare

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, grundskola årskurs 6-9 och gymnasiet

Telefon: 021-39 18 84

Bo Cronert

Samordnare

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, förskola och grundskola årskurs F-5

Telefon: 021-39 38 02

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?