Västerås stads parkeringsplatser finns i markplan i och i anslutning till city.
Parkeringarna är indelade i fyra avgiftszoner: Röd, gul, blå och vit zon.

Mobil betalning

Köp din parkeringsbiljett med mobilen. Väljer du app eller
talsvar betalar du för exakt parkeringstid.
Du köper tjänsten av EasyPark. När du registrerar dig i appen står det att du godkänner 15 procents påslag. Men om du som privatperson parkerar på Västerås stads gatumark tillkommer ingen faktura-, abonnemangs- eller serviceavgift.

Områdeskoder

7300 Röd zon.
Avgift måndag-fredag klockan 9-19, lördag kl 9-16.
Timme 1 18 kronor.
Timme 2 24 kronor.
Därefter 30 kronor per timme.

7310 Gul zon.
Avgift  måndag-fredag klockan 9-18, lördag klockan 9-15.
14 kronor per timme.
7311 Gul zon 30-dagarsbiljett.
700 kronor.

7320 Blå zon.
Avgift måndag-fredag klockan 9-18, lördag klockan 9-15.
6 kronor per timme.
7321 Blå zon
30-dagarsbiljett 600 kronor.

7330 Vit zon.
Avgift måndag-fredag klockan 9-18. Lördag klockan 9-15.
4 kronor per timme.
7331 30-dagarsbiljett 350 kronor.

Om du betalar med sms: Sms:a till nummer 72655 Regnummer<mellanslag>områdeskod och antal timmar.

Järnvägsparkering

I direkt anslutning till gångbron vid centralstationens södra sida har staden anordnat 34 parkeringsplatser som ingår i blå parkeringszon (6 kronor per timme). 
Biljettautomat finns i det södra hörnet av parkeringsytan. Observera skyltningen eftersom det finns parkeringsytor i direkt anslutning där andra parkeringsvillkor gäller.

Klippan parkering

Klippan parkering ligger i anslutning till den västra delen av city. Parkeringen har 300 platser i två plan.
Q-park sköter parkeringsadministrationen. Kontakta Q-parks kundtjänst för frågor om parkeringsplats. www.q-park.se
Tel 0771-96 90 00.

Avgifter

Januari-november

Avgift måndag-fredag klockan 8-19, lördag kl 8-16.
14 kronor per timme. Max 80 kronor per dygn.

December:

Avgift alla dagar klockan 8-21.
14 kronor per timme. Max 80 kronor per dygn.

Övrigt:

Månadsparkering 1000 kronor.
Värdebiljett 180 kronor (värde 200 kronor).
Värdebiljett 350 kronor (värde 400 kronor).
Kongresskort 80 kronor per dygn.
Boendeparkering nedre planet 350 kronor per månad.

Motorcykelparkering

EU-moped (moped klass 1) får inte parkeras på gångbanor eller i cykelställ utan hänvisas till parkeringsplatser för motorcyklar.

Parkeringsplatser för motorcyklar finns på 
Norra Källgatan.
Stora Torget, mot Bondtorget.
Munkgatan.
Lögarängsbadet.

Motorcyklar och moped klass 1 (EU-moped) parkeras gratis på dessa platser.
Om en motorcykel parkeras på en bilparkering är avgiften densamma som för bilar.