Västerås stads parkeringsplatser finns i markplan i och i anslutning till city.
Parkeringarna är indelade i fyra avgiftszoner: Röd, gul, blå och vit zon.

Mobil betalning

Köp din parkeringsbiljett med mobilen. Väljer du app eller
talsvar betalar du för exakt parkeringstid.
Du köper tjänsten av EasyPark. När du registrerar dig i appen står det att du godkänner 15 procents påslag. Men om du som privatperson parkerar på Västerås stads gatumark tillkommer ingen faktura-, abonnemangs- eller serviceavgift.

Områdeskoder

7300 Röd zon.
Avgift måndag-fredag klockan 9-19, lördag kl 9-16.
Timme 1 18 kronor.
Timme 2 24 kronor.
Därefter 30 kronor per timme.

7310 Gul zon.
Avgift  måndag-fredag klockan 9-18, lördag klockan 9-15.
14 kronor per timme.
7311 Gul zon 30-dagarsbiljett.
700 kronor.

7320 Blå zon.
Avgift måndag-fredag klockan 9-18, lördag klockan 9-15.
6 kronor per timme.
7321 Blå zon
30-dagarsbiljett 600 kronor.

7330 Vit zon.
Avgift måndag-fredag klockan 9-18. Lördag klockan 9-15.
4 kronor per timme.
7331 30-dagarsbiljett 350 kronor.

Om du betalar med sms: Sms:a till nummer 72655 Regnummer<mellanslag>områdeskod och antal timmar.

Järnvägsparkering

I direkt anslutning till gångbron vid centralstationens södra sida har staden anordnat 34 parkeringsplatser som ingår i blå parkeringszon (6 kronor per timme). 
Biljettautomat finns i det södra hörnet av parkeringsytan. Observera skyltningen eftersom det finns parkeringsytor i direkt anslutning där andra parkeringsvillkor gäller.

Klippan parkering

Klippan parkering ligger i anslutning till den västra delen av city. Parkeringen har 300 platser i två plan.
Q-park sköter parkeringsadministrationen. Kontakta Q-parks kundtjänst för frågor om parkeringsplats. www.q-park.se
Tel 0771-96 90 00.

Avgifter

Januari-november

Avgift måndag-fredag klockan 8-19, lördag kl 8-16.
14 kronor per timme. Max 80 kronor per dygn.

December:

Avgift alla dagar klockan 8-21.
14 kronor per timme. Max 80 kronor per dygn.

Övrigt:

Månadsparkering 1000 kronor.
Värdebiljett 180 kronor (värde 200 kronor).
Värdebiljett 350 kronor (värde 400 kronor).
Kongresskort 80 kronor per dygn.
Boendeparkering nedre planet 350 kronor per månad.

Motorcykelparkering

EU-moped (moped klass 1) får inte parkeras på gångbanor eller i cykelställ utan hänvisas till parkeringsplatser för motorcyklar.

Parkeringsplatser för motorcyklar finns på 
Norra Källgatan, vid Klippan.
Stora Torget, mot Bondtorget.
Munkgatan.
Lögarängsbadet.

Motorcyklar parkeras gratis på dessa platser.
Om en motorcykel parkeras på en bilparkering är avgiften densamma som för bilar.