Logotyp
Visa sökformulär

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar ändamålsenligt.

Vad innebär det?

Kommunen ger bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar ditt dagliga liv i hemmet: att förflytta dig i bostaden, sova och vila, sköta din hygien, laga mat och äta samt att ta dig in och ut ur bostaden.

Du kan få bidrag till anpassning av bostadens fasta funktioner, men inte till åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, till exempel normalt bostadsunderhåll.

För vem

Vem kan få?

Du kan få bidrag för alla typer av funktionsnedsättningar som gör att din bostad behöver anpassas, till exempel vid nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, glömska eller psykisk utvecklingsstörning. Du kan däremot inte få bidrag om du har ett tillfälligt funktionshinder. Du kan få bidraget oavsett om du äger eller hyr din bostad. Men om du bor i lägenhet och behöver anpassa din bostad måste du ha tillstånd till det från din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Har bostadsanpassningen utförts i en hyrd bostad eller i allmänna utrymmen i en bostadsrättsfastighet, har fastighetsägaren möjlighet att ansöka om återställningsbidrag.

Så här gör du

Så här gör du?

Du ansöker om bidrag till din bostadsanpassning genom att fylla i blanketten "ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Skicka blanketten till: Västerås stad, Fastighetskontoret, 721 87 Västerås

Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, färdtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: 7.30-17.00.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din biståndshandläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?