Logotyp
Visa sökformulär

Kaminer och eld­städer

Värmer du ditt hus med ved­eldning? Ved­eldning är bra på många sätt, bland annat är ved en förnyelse­bar resurs. Det finns saker att tänka på vid ved­eldning. Du ska skicka in en an­mälan om du vill an­vända dig av eld­städer.

Vad innebär det?

För att minska brand­risken och skona miljön är det viktigt att göra rätt både vid in­stallation av en eld­stad och vid eld­ning. Därför måste du tala om för kommunen att du planerar att installera en eld­stad och rök­kanal. Det finns också be­stämmel­ser kring hur du får elda i din eld­stad. Vi tar ut en avgift när vi ska behandla din anmälan.

Innan du in­stallerar en eld­stad och rök­kanal måste du göra en an­mälan. Om du ändrar något kring din eld­stad eller rök­kanal, till exempel sätter in en kassett i din öppna spis, kan du också behöva göra en an­mälan. Du måste göra en an­mälan även om du in­stallerar en eld­stad i en bygg­nad som du har upp­fört utan bygg­lov, till exempel en frigge­bod.

Läs gärna mer på sidan 22 i Boverkets broschyr Får jag bygga? Om bygglov, rivnings­lov, marklov och anmälan.PDF

Vit öppen spis där det brinner en brasa
Så här gör du

Så här gör du anmälan för eldstad

Skicka in en anmälan

Du ska skicka in

 • en anmälan och
 • en plan- och fasad­ritning som visar var eld­staden och rök­kanalen eller skor­stenen ska sitta.

Länk till e-tjänst för anmälan om eldstad.

Länk till blankett för anmälan om eldstad.Word

Länk till information om hur ritningarna ska göras.

Innan du får börja installera

Det är viktigt att du först får ett start­besked innan du börjar in­stallera din eld­stad.

In­stalla­tionen bör göras av en kunnig in­stallatör eller hant­verkare.

Innan du får börja elda

Innan du får börja använda din eld­stad eller rök­kanal

 • ska den besiktas av en skorstens­fejar­mästare och
 • du ska ha fått ett slutbesked.

Besiktningen, betyder att man kontrollerar att eldstad och rökkanal har installerats på rätt sätt. Att den har rätt brand­skydd och tak­säkerhet.

Efter en godkänd besiktning skickas ett intyg från sotaren in till oss. Då kan vi skriva ut ett slutbesked.

Först när du fått ditt slutbesked får du börja använda din eldstad.

Tänk på det här när du eldar

 • elda bara torrt och rent trä, aldrig målat eller im­pregnerat virke eller hus­hålls­sopor
 • se till att elden får tillräckligt med syre
 • kontrollera att röken är nästan osynlig (vid kallt väder blir den vitaktig)
 • tala med dina grannar.

Om du får besvär när någon eldar bör du alltid först kontakta den som eldar. Ta kontakt direkt när du får besvär, så att den som eldar vet vilka för­hållanden som orsakade besvären. Be hen kon­trollera sin an­läggning och eldnings­teknik. Fortsätter besvären kan du göra en an­mälan om störning i boende­miljö. Det gör du hos miljö- och hälso­skydds­förvalt­ningen.

Länk till sidan om boendemiljö.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen som hanterar alla an­mälnings- och bygg­lovs­ärenden i Västerås stad. Bygg­nads­nämnden är den nämnd som tar beslut. Det sker antingen direkt eller genom delega­tion till tjänste­männen på för­valtningen. Vill du veta mer om hur delega­tions­ordningen ser ut kan du höra av dig till Kontakt­center.

Det är miljö- och hälso­skydds­förvalt­ningen som arbetar med frågor om bland annat boende­miljö och föroreningar i luften.

Vad kostar en anmälan om eldstad?

En anmälan om eldstad kostar 1 344 kronor. För anmälan om eldstad är avgiften fast, men den ändras ungefär en gång om år. Kostnaden för ­din anmälan bestäms av byggnadsnämndens taxa.

Läs mer om taxan på sidan om av­gifter och taxor.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: vardagar 7.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus om fler bostäder i Barkarö

  Välkommen till Öppet hus för ny detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, dp 1867. Vi planerar för fler bostäder och möjligheten att ha handel i området. Du har möjlighet att st...

 • Möte om utveckling av Barkarö för fler bostäder

  Välkommen till möte om nytt planprogram för Barkarö-skogen, pp 36. Vi planerar för fler bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?