Logotyp
Visa sökformulär

Energideklaration

Det är du som fastighetsägare som har ansvar att din byggnad är energideklarerad. Läs mer om hur du gör och vad som gäller.

Om energideklarationer

Energideklarationen ett bra verktyg om du vill minska den energi som går åt i en byggnad. Den kan också hjälpa dig att minska drifts­kostnader och utsläpp av växt­hus­gaser. Deklarationen gör det enklare att se vilka åtgärder som är lön­samma. Det gäller både för att spara energi och att skapa en bättre inom­husmiljö.

Energi­deklarationen ska göras av en energi­expert från ett ackrediterat företag. Det är Boverket som ansvarar för energi­deklarationer. De har också ett register över dem. Kontakta Boverket om du har några frågor.

Länk till Boverkets webbplats om energideklarationer.länk till annan webbplats

Fastighetsägaren har ansvar

Det är du som fastighets­ägare som ansvarar för att din byggnad blir energi­deklarerad. En energi­deklaration måste göras för större fastigheter och ny­byggda små­hus. Det ska även göras när små­hus säljs eller ska hyras ut. En energi­deklaration är giltig i 10 år.

För dig som byggt nytt

Du som bygger en ny byggnad ska lämna in en energi­deklaration till Boverket. Det ska ske senast två år efter att byggnaden har tagits i bruk. Samma sak gäller för byggnadens specifika energi­användning, som ska vara verifierad efter senast två år. Du kan använda energi­deklarationen för denna uppföljande energi­redovisning av bygg­lovet.

Så här gör du

Så här gör du

När du ska få en energi­deklaration gjord på ditt hus, behöver du ta kontakt med en certifierad energi­expert. På Boverkets webbplats kan du söka fram en lista på vilka som finns i ditt län.

Läs mer om energideklarationer på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

År 2006 kom en lag om att deklarera byggnaders energi­prestanda. Syftet var att föra in EG-direktivet och främja en effektivare energi­användning och en god inom­hus­miljö i byggnader. Det är Boverket som skriver regler om deklarationerna och är tillsyns­myndighet.

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75. Det går också bra att skicka e-post, det gör du till energiradgivning[a]vasteras.se.

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Det här händer i Västerås

  • Välkommen till möte om framtidens miljö

    Vilka frågor tycker du är viktiga för miljön i Västerås i framtiden? Nu har du chans att komma och tycka till om miljön i någon en workshop. Vi håller på att ta fram ett program för ekologisk hållbarh...

Nytt i Västerås

  • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

    Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

  • Park(ing) day

    Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?