Logotyp
Visa sökformulär

Ved- och pelletseldning

Många småhus i Sverige värms upp med en­bart bio­bränslen, eller med biobränsle i kombination med el. Ved och pellets är de vanligaste typerna av bio­bränsle för små­hus i dag.

Elda med ved

Ved är ett förnybart bränsle som ger en låg kostnad för din upp­värmning. Felaktig ved­eldning kan dock på­verka miljön på ett negativt sätt, genom ut­släpp av partiklar och sot. En god för­bränning ger högt energi­ut­byte och små ut­släpp av luft­föroreningar. Tänk på att visa hän­syn till dina grannar om du bor i tät­bebyggt om­råde.

En vedkamin med  som brinner

Vedeldning ger förnybar värme, men var noga med hur du eldar.

Undvik problemen genom att

  • se till att luft­tillförseln är lagom till för­bränningen (varken för mycket eller för lite)
  • undvika att elda fuktig ved
  • hålla en hög för­brännings­temperatur, runt omkring 900 °C
  • elda en vedpanna mot ackumulatortank.

Titta på röken för att se om du har en god för­bränning. Röken ska vara vit eller genom­skinlig. Är den svart eller mörk­grå, på­går en ofull­ständig för­bränning. Är den gul­aktig är det tecken på för mycket tjära.

Vedeldning är ett bra komplement vid direkt­verkande el. Det kräver dock en större arbets­insats och under­håll av pannan eller kaminen.

Tänk på att det är förbjudet att elda avfall!

Länk till Energimyndighetens webbplats om ved.länk till annan webbplats

Elda med pellets

Pellets tillverkas av såg­spån, bark och övrigt spill från såg­verk och annan industri som behandlar trä. Rå­varan pressas ihop till små cylindrar. De är mellan sex och åtta milli­meter i diameter.

Pellets är lätt att transportera i bulk eller säck. En kubik­meter väger cirka 700 kilo­gram. Två ton pellets har samma energi­innehåll som en kubik­meter olja eller 8 000 kilo­wattimmar el. Ett genom­snitts­hus be­höver cirka 21 000 kilo­wattimmar energi för upp­värmning och till varm­vatten. Då går det åt fem till sex ton pellets per år.

För att byta från olja till pellets räcker det i de flesta fall med att byta brännare på pannan. Pellets­brännaren monteras på samma sätt som olje­brännaren. Tänk på att du även be­höver plats för ett utrymme att förvara pellets i.

För hus med direkt­verkande el, eller där du av andra skäl vill ha pellets som värme­källa, finns pellets­kaminer. Kaminens effekt kan an­passas till husets behov och bränslet matas automatiskt in i kaminen. Pellets bidrar inte till någon växt­hus­effekt.

Länk till Energimyndighetens webbplats om pellets.länk till annan webbplats

Länk till Pelletsförbundets webbplats.länk till annan webbplats

Var rädd om miljön när du eldar

För att minska brand­risken och skona miljön är det viktigt att göra rätt vid eldning. Det finns också bestämmelser kring hur du får elda i din eld­stad.

Länk till sidan om luftkvalitet och säkerhet i samband med eldning.

Kom ihåg att lämna in en anmälan för din eldstad

Innan du in­stallerar en eld­stad och rök­kanal ska du göra en an­mälan. Även om du ändrar något kring din eld­stad eller rök­kanal kan du också behöva göra en an­mälan. Det kan till exempel vara att sätta in en kassett i din öppna spis.

Länk till sidan om anmälan för kaminer och eldstäder.

Kontakt

Kontakta oss

Energi- och klimatrådgivning

Opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor.

Telefon: Zandra Camber 021-39 25 71 och Per Eriksson 021-39 25 75

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?