Logotyp
Visa sökformulär

Tryckta kartor

Stadsbyggnadsförvaltningen producerar flera olika tryckta kartor. De flesta kartorna finns att köpa i stadshusentrén, bokhandeln och hos turistbyrån. Här är några exempel på de tryckta kartor vi producerar.

Västeråskartan

Du som behöver en innehållsrik karta i bra format ska välja Västeråskartan. Den är i skalan 1:15 000 och omfattar sådant som gatunamn, adresser, cykelvägar, parkeringsplatser, officiella byggnader, idrottsanläggningar och sevärdheter. Västeråskartans framsida täcker tätorten och har en detaljerad centrumdel. Baksidan redovisar kommunens övriga tätorter, en kommunöversikt, gatunamnsregister samt turistinformation.

Utgivningsår: 2015.

Format: 68 x 100 centimeter, hopvikt 12,5 x 22,5 centimeter.

Bild på stadskartan

Västerås Atlas (också kallad Taxikartan)

Västerås Atlasen är en kartbok i A5 med ringpärmsbindning som gör den hållbar och enkel att bläddra i. Den vänder sig i första hand till trafikanter och består av 110 sidor med både översiktskartor i skalan 1:75 000 och detaljkartor i skalan 1:10 000 för tätort och serviceorterna. I atlasen finns också specialkartor över centrum, Björnön och Asköviken samt ett gaturegister.

Utgivningsår: 2012.

Format: 14,8 x 21 centimeter (A5).

Utflyktskartan

Utflyktskartan täcker hela Västerås kommun och Mälaren söder om kommungränsen. Kartan trycks i färg och skalan är 1:50 000 (det vill säga att 1 cm på kartan är 500 m på marken). Underlaget till Utflyktskartan är Lantmäteriets Terrängkarta, där nio blad sammanställts för att ge en helhetsbild av kommunen. Förutom utflyktsinformation innehåller kartan en detaljerad redovisning av småvägar, stigar, skogar, åkrar, berg, byggnader, vägar, sjöar, vattendrag med mera. Få kartor innehåller så mycket lättläst information.

Utgivningsår: 2006.

Format: 87 x 97 centimeter samt nedvikt format 14,5 x 24 centimeter.

Västerås Stadskarta

Den stora stadskartan är framtagen för dig som behöver en mer fullständig men ändå översiktlig redovisning av fastighetsindelning, byggnader och gator i Västerås tätort. Kartan skrivs ut i färg i fyra A0-blad, som kan monteras som väggkarta med formatet 240 x 170 centimeter. Innehåller adresser, alla byggnader (utom mindre komplementbyggnader), fastighetsredovisning, markanvändning, gator och vägar, kraftledningar och mycket mera. Denna produkt säljs endast hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Utgivningsår: Skrivs ut i samband med beställning.

Skalan är 1:5 000.

Kartan kan endast beställas hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Priser och beställning

Om du vill beställa eller köpa kartor i allmänhet, ta kontakt med de som säljer dem. Våra återförsäljare är bland annat Stadshusentrén, bokhandlarna och Turistbyrån. När det gäller Västerås Stadskarta kan du beställa den genom Kontaktcenter.

Priset på våra kartor kan skilja lite beroende på var de säljs. Vill du veta vad våra kartor kostar, ta kontakt med våra återförsäljare.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Sommartider: 7.30-16.00 (Från måndagen den 26 juni till fredagen den 18 augusti)
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?