Logotyp
Visa sökformulär

Detaljplan för Kata 22 och 23, Jakobsberg, dp 1864

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att se om det är möjligt att bygga bo­städer. Vi ska även titta på möjlig­heten till att ha handel i om­rådet.

Du kan få mer in­formation om planförslaget av Åsa Rudhage eller Ida Blank. Du når Åsa på e-post asa.rudhage[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 32 55. Ida når du på e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20.

Flygbild över planområdet på Jakobsberg
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

Åsa Rudhage

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 55

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?