Logotyp
Visa sökformulär

Planprogram för Barkarö-skogen, pp 36

Planprogrammet är utsänt på samråd mellan den 9 oktober och den 19 november 2017.

Om planprogrammet

Syftet med ­programmet är att på ett tidigt stadium pröva om det är möjligt att utveckla om­rådet med bostäder.

Karta som visar hela planområdets omfattning.

Du kan få mer information av Tomas Persson. Du når honom på e-post tomas.persson[a]vasteras.se eller telefon 021-39 25 74.

Flygbild över planprogrammets område på Barkarö

Flygbild över planprogrammets område på Barkarö

Så här gör du

Så här gör du

Du har möjlig­het att lämna syn­punkter under samråds­skedet

Handlingar till plan­förslaget hittar du i listan med rela­terade doku­ment längre ner på sidan. De finns även på följande platser

  • i Stadshusentrén
  • på Västerås stads­bibliotek
  • hos Bostad Västerås i digital form.

De syn­punkter och för­slag du vill lämna på plan­förslaget ska ha kommit in till oss senast den 19 november 2017. Du kan skicka in dem

  • via e-post, till byggnadsnamnd[a]vasteras.se
  • via e-postformulär längre ner på sidan
  • med vanlig post till Västerås stad, Byggnadsnämnden, Stads­huset, 721 87 Västerås
  • eller om du vill lämna in dem i Stads­husets entré.

De syn­punkter du vill lämna in ska vara skriftliga.

Välkommen på Samrådsmöte!

Den 23 oktober har vi möte för planprogrammet. Det blir klockan 18.00-19.30 i Barkarö Bygdegård. Då har du möjlighet att ställa frågor om förslaget till nytt planprogram. Du kan också lämna in synpunkter. Representanter från staden kommer att finnas på plats.

Du behöver inte anmäla dig i förväg och det kostar inget.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram plan­pro­gram. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas be­slut om att pro­grammet ska god­kännas som under­lag för fort­satt detalj­planering.

Vad är ett plan­program?

I ett plan­program ges ut­gångs­punkter och rikt­linjer för ett fortsatt arbete med detalj­planer. I pro­gram­skedet ger vi sak­ägare som är berörda en tidig insyn och på­verkan i planeringen. Ett pro­gram tas till exempel fram vid svåra plan­ärenden, där över­sikts­planen inte kan ge till­räckligt med rikt­linjer. Det kan också tas fram ett plan­program om för­slaget till plan strider mot över­sikts­planen.

Kontakta oss

E-postformulär för synpunkter och förslag

Här kan du lämna in för­slag och syn­punkter via ett e-postformulär. Klicka i rutan Kontakta oss, så vecklas formuläret ut.

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?