Logotyp
Visa sökformulär

Planprogram, ortsanalyser och övriga utredningar

Ibland krävs att vi gör lite djupare utredning innan vi kan gå vidare med en detaljplan. Då kan det behövas ett planprogram, en ortsanalys eller en annan utredning. Här kan du läsa mer om den typen av dokument.

Om planprogram, ortsanalyser och andra utredningar

Planprogram

I ett planprogram finns de mål och utgångspunkter för det fortsatta arbetet med detaljplanen. Skedet med planprogram kan ge de sakägare som berörs möjlighet till insyn och påverkan tidigt i planeringen.

Ett program tas fram vid svåra planärenden. Det kan till exempel vara om översiktsplanen inte ger tillräckliga riktlinjer eller om planförslaget inte stämmer med översiktsplanen. Hanteringen av planprogram styrs av plan- och bygglagen, PBL.

Ortsanalys

I en ortsanalys samlas den kunskap som behövs för att förstå en orts historia och livsmiljö. I analysen står även om vad som på sikt är viktigt för en positiv utveckling av en ort.

Kunskapsinsamlingen har stort fokus på dialog och lokal förankring hos invånare, näringsliv och föreningar. Analysen blir på så vis ett redskap för att skapa en gemensam bild av en ort.

Ortsanalyser ska göras för i första hand befintliga serviceorter. Det står i Västerås översiktsplan 2026.

Det är Boverket som har utvecklat metoden till stöd för kommunernas arbete med att stärka sina städer och tätorter.

Länk till sidan om ortsanalys för Skultuna.

Länk till sidan om ortsanalys för Kvicksund.

Övriga utredningar

Ibland krävs det att vi utreder ett område lite extra innan det är möjligt att göra en detaljplan eller ett planprogram.

Länk till sidan om planutredning för Pilgatan.

Sågdammen i Skultuna

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Sommartider: 7.30-16.00 (Från måndagen den 26 juni till fredagen den 18 augusti)
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?