De datum som presenteras gäller för eleverna i kommunala skolor.

För information om fristående skolors läsårsdata, kontakta respektive skola.

Läsåret 2014-2015

Kommunal förskola och kommunalt fritidshem

Kompetensutvecklingsdagar för personalen, förskolorna och fritidshemmen är stängda:
Onsdag, 2014-09-17
Fredag, 2014-11-28
Måndag, 2015-03-23
Måndag, 2015-05-25

Kommunal förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Höstterminen: 2014-08-18--12-19
Vårterminen: 2015-01-08--06-11

Kompetensutvecklingsdagar för lärarna, lov för eleverna:
Onsdag, 2014-09-17
Fredag, 2014-11-28
Onsdag, 2015-01-07
Måndag, 2015-03-23
Måndag, 2015-05-25

Kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola

Höstterminen: 2014-08-18--12-19
Vårterminen: 2015-01-07--06-05

Kompetensutvecklingsdag för lärarna, lov för eleverna:
Måndag, 2015-03-23

Gemensamma lovdagar för elever

Höstlov: vecka 44, 2014-10-27--10-31
Sportlov: vecka 09, 2015-02-23--02-27
Påsklov: vecka 15, 2015-04-07--04-10
Lovdag: fredag, 2015-05-15

Läsåret 2015-2016

Kommunal förskola

Kompetensutvecklingsdagar för personalen, förskolorna är stängda:
Onsdag, 2015-09-16
Måndag, 2015-11-30
Fredag, 2016-03-18
Fredag, 2016-05-20

Kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem

Höstterminen: 2015-08-20--12-18
Vårterminen: 2016-01-11--06-15

Kompetensutvecklingsdagar för lärarna, lov för eleverna:
Onsdag, 2015-09-16
Måndag, 2015-11-30
Torsdag och fredag, 2016-01-07--01-08
Fredag, 2016-05-20

Kompetensutvecklingsdagar för personalen, fritidshemmen och förskoleklasserna är stängda:
Onsdag, 2015-09-16
Måndag, 2015-11-30
Torsdag, 2016-01-07
Fredag, 2016-05-20

Kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola

Höstterminen: 2015-08-24--12-18
Vårterminen: 2016-01-07--06-10

Gemensamma lovdagar för elever

Höstlov: vecka 44, 2015-10-26--10-30
Sportlov: vecka 09, 2016-02-29--03-04
Påsklov: vecka 13, 2016-03-29--04-01
Lovdag: fredag, 2016-05-06