Förkunskapskrav

Lägst betyget godkänt i engelska och matematik från grundskolenivå samt Sfi C för dig som har annat modersmål än svenska.

Studieform

Klassrumsundervisning. Vissa teortiska kurser kan läsas på distans.

Arbetslivsanknytning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår med 15 veckor. Under din APL-period följer du de tider som gäller på arbetsplatsen vilket kan innebära tidiga morgnar, sena kvällar och helgdagar.

Studietid

Max 52 veckor.

Litteraturkostnad

Cirka 1000 kronor.

Kurser och gymnasiepoäng

Steg 1 (gemensamma kurser för kock, kallskänka och bagare)

 • Bageri 1, 100
 • Servering 1, 100
 • Matlagning 1, 100
 • Servicekunskap, 100
 • Hygienkunskap, 100
 • Livsmedel och näringskunskap, 100
 • Måltids- och branschkunskap, 100
 • Service och bemötande, 100

Steg 2 Bagare

 • Konditori 1, 100
 • Bageri 2, 200
 • Service och bemötande 2, 100

Steg 3 Bagare

 • Bageri 3, 100
 • Konditori 2, 200
 • Gymnasiearbete, 100

Utbildningsanordnare

Tranellska vuxenutbildning
Västerås stad, 721 87 Västerås

Kontakt, telefon 021 - 39 97 77
Besöksadress: Sjöhagsvägen 4

Adress för ansökan

Västerås stad
Vuxenutbildningscentrum
721 87 Västerås

Skicka alltid in betyg och ett personligt brev tillsammans med din ansökan när du söker en yrkesutbildning.