Förkunskapskrav

Grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Studieform

Distans med handledning.
Läraren finns tillgänglig för handledning på skolan, via e-post och telefon. Det finns möjlighet till handledning efter klockan 17.00.

Studietid

Heltid motsvarar 20 poäng per vecka. Det går att välja deltid.

Litterturkostnad

Cirka 350 kronor per kurs. Möjlighet finns att köpa begagnad litteratur från skolans hemsida. 

Arbetslivanknytning

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen.

Kurser och gymnasiepoäng

Gemensamma kurser

 • Hälsopedagogik, 100
 • Naturkunskap 1a2, 50
 • Kommunikation, 100
 • Lärande och utveckling, 100
 • Människors miljöer, 100
 • Pedagogiskt ledarskap, 100

Valbara inriktningspaket

Pedagogiskt arbete

 • Barns lärande och växande, 100
 • Pedagogiskt arbete, 200
 • Specialpedagogik 1, 100
 • Aktivitetsledarskap, 100

Socialt arbete

 • Socialt arbete, 200
 • Sociologi, 100
 • Specialpedagogik 1, 100
 • Aktivitetsledarskap, 100

Fritid och hälsa

 • Fritids och idrottskunskap, 100
 • Fritids och friskvårdsverksamhet, 200
 • Specialpedagogik 1, 100
 • Aktivitetsledarskap, 100 

Valbara fördjupningskurser

 • Psykologi 1, 50
 • Psykologi 2b, 50
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100
 • Naturguidning, 100
 • Kost och hälsa, 100
 • Specialpedagogik, 100
 • Gymnasiearbete, 100

Utbildningsanordnare

Medlearn
Stora Gatan 41, Västerås
Kontaktperson Maria Österholm, telefon 08 - 588 98 280

Adress för ansökan

Västerås stad
Vuxenutbildningscentrum
721 87 Västerås

Skicka alltid in betyg och ett personligt brev tillsammans med din ansökan när du söker en yrkesutbildning.