Förkunskapskrav

Grundskola med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik. Utan dessa förkunskaper har inte skolan rätt att utfärda körkortsbehörighet D eller yrkesförarbevis.

Körkortsbehörighet klass B samt allsidig körvana. Lägsta ålder 21 år.

Tillsammans med ansökan skall bifogas av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet D.

Studieform

Klassrumsundervisning.
Heltid med cirka 20 lärarledda timmar per vecka.

Studietid

20 veckor.

Kostnader

Kostnader som den studerande står för är körkortstillstånd och läkarundersökning. För mer information se körkortsportalen, länk längst ner på sidan.
Litteraturkostnaden för hela utbildningen cirka 1 000 kronor.
Eventuella kostnader för yrkesförarkompetensbevis och körkort om det ej utfärdas av Edströmska tillkommer.

Kurser och gymnasiepoäng

Valbar kurs efter test/validering

  • Orienteringskurs, 50

Orienteringskursen är förberedande för utbildningen vad gäller trafikkunskap. 25 poäng genomförs veckan före kursstart och 25 poäng under kurstiden.
Orienteringskursen startar en vecka före de obligatoriska kurserna.

Obligatoriska kurser

  • Yrkestrafik - vux, 300
  • Persontrafik - vux, 200
  • Persontransporter specialisering, 100 
  • Gymnasiearbete *, 100

* För att erhålla en gymnasieexamen kan kursen gymnasiearbete erbjudas. 

Utbildningsanordnare

Edströmska
Mälardalens fordons- och transportutbildning
Eskadergatan 24, 721 31 Västerås
Telefon 021 - 39 75 00
Kontaktperson Lena Malm, telefon 021 - 39 75 71

Adress för ansökan

Västerås stad
Vuxenutbildningscentrum
721 87 Västerås

Skicka alltid in betyg och ett personligt brev tillsammans med din ansökan när du söker en yrkesutbildning. Tillsammans med ansökan till bussförare skall även bifogas kopia på ditt körkort (körkortsbehörighet B) samt av Transportstyrelsen utfärdat körkortstillstånd för körkortsbehörighet D.