Logotyp
Visa sökformulär

Samrådsmöte om fiskvägar

Datum: 19 december 2016
Tid: 18.00-19.00
Plats: Stadshuset A391
Pris: Kostnadsfritt

Inbjudan till samråd för ansökan om att skapa fria vandringsvägar för fisk i Svartån.

Västerås stad och Mälarenergi Vattenkraft AB planerar att anlägga fiskvägar vid Turbinbrons kraftverk och Falkenbergska kvarndammen i Västerås. I planerna ingår även ombyggnad. Anläggandet av fiskvägar kan i viss utsträckning påverka vattennivån i Svartån. Åtgärderna kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 11 kap miljöbalken. Därför inbjuds berörda och andra intresserade till att delta i ett samrådsmöte och att lämna skriftliga synpunkter på de planerade åtgärderna.

Samrådsmötet hålls i Västerås stadshus den 19 december kl 18.00 – 19.00. Anmäl gärna deltagande till Susanna Hansen susanna.hansen[at]vasteras.se, telefon 021-39 11 23.

Skriftliga synpunkter skickas till samma adress, eller med post till Västerås stad, Susanna Hansen, 721 87 Västerås senast den 7 januari 2017. Handlingar i ärendet finns tillgängliga i receptionen i Stadshuset, Fiskartorget 1, Västerås samt i dokumentlistan på den här sidan.

Kontakt

Kontakta oss

Susanna Hansen

Vattensamordnare

Besöksadress Stadshuset

Telefonnummer 021-39 11 23

Kontakt

Relaterade dokument

Publicerad 2016-11-30 14.16

Senast ändrad 2016-12-01 13.49