Logotyp
Visa sökformulär

Möte om trygghets- och hållbarhetsfrågor  i området Skallberget, Nordanby, Tunby och Vega

Datum: 25 april 2017
Tid: Kl 18.00-20.30
Plats: Möteslokalen Karlfeldtsplatsen 12
Pris: Kostnadsfritt
Kalenderbild

Var med och påverka ditt område. Träffa representanter från Västerås stad och diskutera områdets framtid.

2016-2018 genomför Västerås stad flera projekt som rör den framtida utvecklingen i stadsdelarna. Det handlar om social hållbarhet, trygghet och den fysiska miljöns utveckling.

Vid mötet deltar kommunstyrelsens ordförande, Anders Teljebäck.

Nu har du chansen att påverka hur vi ska arbeta med tryggheten och den sociala hållbarheten i ditt område. Därför bjuder vi in dig till diskussion om hur utemiljön kan förbättras vad gäller bland annat barns miljöer, trafik, grönska, mötesplatser och bostäder/bebyggelse.

På mötet diskuteras resultatet av den enkät som skickats ut till hushållen i området. Du kan även fylla i den på nätet.

Här hittar du enkäten om trygghetsfrågor i Skallberget, Nordanby, Tunby och Vega.länk till annan webbplats

Publicerad 2017-03-31 16.12

Senast ändrad 2017-04-03 08.20