Logotyp
Visa sökformulär

Nätverk och vänorter

Nätverk

Västerås stad deltar i det internationella arbetet genom nätverk och organisationer där vi är medlemmar eller som vi samarbetar med. Det ger oss möjlighet att ta hem kunskap från aktörer i andra städer och regioner, både nationellt och internationellt. Aktörerna finns i offentlig och privat sektor, akademi och i civilsamhället. Våra internationella samarbeten är också en bra möjlighet för oss att visa upp goda exempel på det arbete vi gör i Västerås.

Vänorter och partnerskap

Västerås har sju vänorter och två samarbetsorter med kommunalt partnerskap. Syftet med dessa relationer är i grunden att bevara och stärka de fredliga band som finns mellan människor. Relationerna används också för att förstå andra kulturer och utbyta kunskap och erfarenheter mellan verksamheterna.

Våra nordiska vänorter är:

Inom det nordiska vänortssamarbetet finns några återkommande arrangemang:

  • kontakter mellan kommunledningarna i form av ett årligt möte mellan borgmästaren och stadsdirektören
  • ungdomsutbyten genom en årlig nordisk vänortsvecka för ungdomar (NOVU)
  • pedagogutbyten i form av en nordisk förskolekonferens
  • ett årligt klimatseminarium för att upprätthålla ett gemensamt nordiskt klimatinitiativ, inklusive fyra årliga videokonferenser för planering
  • ett årligt utbyte inom sociala och hälsoområdet

Våra utomnordiska vänorter är:

  • Banja Luka, Bosnien
  • Ceske Budejovice, Tjeckien
  • Kassel, Tyskland

Kommunalt partnerskap:

  • Gaborone, Botswana
  • Jinan, Kina

Kontakta oss

Charlotta Filling

Strateg

Internationellt arbete

Adress: Charlotta Filling, Stadshuset, rum B218, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 26 36

Hjälpte informationen på denna sida dig?