Logotyp
Visa sökformulär

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret ansvarar för Västerås stads fastigheter och förvaltar all mark och alla byggnader.

Om Fastighetskontoret

Fastighetskontoret har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheter. Vi ansvarar för stadens exploateringsverksamhet, lokalförsörjning och fastighetsförvaltning.

Det innebär bland annat :

-  att svara för köp och försäljning av all fast egendom

- att styra stadens samlade lokalutnyttjande

- att vara huvudman för stadens exploateringsverksamhet

- att ansvara för bostadsförsörjningsplaneringen

- att genomföra stadens mark- och bostadspolitik

- att ansvara för tomträttsförvaltningen

- att förvalta bebyggda och obebyggda fastigheter

Kontakt

Kontakta oss

Hans Näslund

Direktör Fastighetskontoret

Telefon: 021-39 16 60

Kerstin Enaeus

Fastighetsdirektör

Telefon: 021-39 16 60

Stadshuset

021 - 39 15 20

Frederick Cederborg

 Biträdande Fastighetsdirektör samt Verksamhetschef Lokalförsörjning

Telefon: 021-39 16 60

Stadshuset

021 - 39 28 54

Peter Olmårs

Verksamhetschef

Mark och exploatering

Stadshuset

021-39 12 36

Thomas Pennanen

Verksamhetschef Teknik och Projekt

Bygg- och projektledning, brand och säkerhet, teknik, energi, bostadsanpassning

Stadshuset

021 - 39 14 67

Kent Pergéus

Verksamhetschef

Fastighetsförvaltning

Stadshuset

021 - 39 22 02

Eva Lennqvist

Handläggare tomträtt

Fastighetsförvaltning

Stadshuset

021-39 10 98

Kundservice

Felanmälan för fastighetskontorets hyresgäster.
Öppettider måndag - fredag 07.00 - 16.00.

Akuta ärenden på övrig tid hanteras av vaktbolag. Hänvisning sker via Fastighetskontoret

Telefonnummer: 021 - 39 13 67

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?