Logotyp
Visa sökformulär

Kommunalråd och oppositionsråd

De flesta förtroendevalda i Västerås stad har sitt politiska uppdrag vid sidan av ett annat arbete. Några få arbetar dock på heltid med sina politiska uppdrag. De kallas för kommunal- respektive oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. Utöver denne finns sju kommunalråd som har olika ansvarsområden. I Västerås stad finns också tre oppositionsråd.
Kommunal- och oppositionsråden sitter med i kommunstyrelsen. Om du inte hittar den politiker eller de uppgifter du söker här så leta vidare under sidan där våra nämnder och styrelser presenteras. Där finns information om alla nämnder och styrelser inom Västerås stad, vilka uppgifter de har och vilka förtroendevalda som ingår i respektive nämnd och styrelse.

Västerås stad har anställda politiska sekreterare som hjälper de förtroendevalda i kommunen i det politiska arbetet. Kontaktuppgifter till våra politiska sekreterare hittar du i kontaktlistan.

Kontakta oss

Anders Teljebäck (S)

Kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i krisledningsnämnden, ordförande i kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Telefon: 021-39 12 62

Carin Lidman (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 1:e vice ordförande i fastighetsnämnden

Telefonnummer: 021-39 12 61

Staffan Jansson (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i Mälardalens brand- och räddningsförbund och Mälarenergi AB, 1:e vice ordförande i byggnadsnämnden, ersättare i krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 32 31

Ann-Louise Molin Östling (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i individ- och familjenämnden

Telefonnummer: 021-39 13 93

Magnus Edström (MP)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ordförande i fastighetsnämnden

Telefonnummer: 021-39 23 42

Markus Lindgren (MP)

tf Kommunalråd, ersättare i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Telefonnummer 021-39 31 05

Lars Kallsäby (C)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, krisledningsnämnden och i äldrenämnden, ordförande i byggnadsnämnden och i styrelsen för Konsult och Service, 2:e vice ordförande i Västmanlandsmusiken

Telefonnummer: 021-39 29 50

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ordförande i grundskolenämnden

Telefonnummer: 070-320 41 61

Amanda Agestav (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i förskolenämnden, 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 23

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden, ledamot i fastighetsnämnden, ledamot i Västerås Marknad och Näringsliv AB

Telefonnummer: 021-39 22 24

Anna Hård af Segerstad (M)

Oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i styrelsen för proAros, 2:e vice ordförande i Nämnden för idrott och friluftsliv

Telefonnummer: 021-39 10 50

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Telefonnummer: 021-39 31 20

Jesper Brandberg (L)

Oppositionsråd, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i individ- och familjenämnden, ledamot i fastighetsnämnden

Telefonnummer: 021-39 13 98

Vasiliki Tsouplaki (V)

Oppositionsråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning

Telefonnummer: 021-39 23 41

Jonas Cronert (S)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 11 25

Lisa Pettersson (S)

Politisk sektreterare

Telefonnummer: 021-39 11 80

Eva Kjellin (MP)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 29

Magnus Nystedt (C)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 25

Joakim Widell (KD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 22

Johan Henriksson (M)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 11 46

Gustav Olsson (M)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 09

Tobias Utterstedt (SD)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 21

Susan El Hark (L)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 31 26

Anna Maria Romlid (V)

Politisk sekreterare

Telefonnummer: 021-39 22 12

Stadshuset i Västerås
Hjälpte informationen på denna sida dig?