Logotyp
Visa sökformulär

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämnden ansvarar för omsorgen om människor med olika funktionshinder, med undantag av vad som åligger äldrenämnden och kommundelsnämnden i Skultuna. Ansvaret utgår främst ifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppgifterna utförs genom anlitande av utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Kontakta nämnden via nämndsekreterare Emma Axelsson 021-39 25 13.


Nämndens sammansättning

Ledamöter

Agneta Luttropp (MP), Ordförande
Magnus Johansson (S), 1:e vice ordförande
Andreas Akerhag (L), 2:e vice ordförande
Lena Söderberg (S)
Camilla Bohm-Coleman (C)
Jesper Songer (KD)
Rodrigo Romo (M)
Thomas Frisk (M)
Tomas Brun (SD)

Ersättare

Malin Kauranen (S)
Susanne Jörgensen (S)
Joakim Mukuasa (S)
Indi Persson (C)
Hanna Dönsberg (MP)
Anette Hult (M)
Gustav Ling (M)
Satu Andersson (L) 
Janeth Persson (SD)

Kontakt

Relaterade dokument

Om du vill ha ett exemplar av verksamhetsberättelsen för 2015 i tryckt form kan du kontakta Sociala nämndernas förvaltnings kommunikatör på telefon 021-39 11 83 eller 021-39 12 63.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?