Logotyp
Visa sökformulär

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg har uppdraget att vara utförare av så kallade ”mjuka” tjänster.

Västerås stad Vård och Omsorg (före detta proAros) ska efter avtal och mot ersättning tillhandahålla verksamheter  inom vård, omsorg, individ och familj, vikariehantering samt stödfunktioner.

Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg har ett ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämplig lagstiftning, samt efter de mål och den inriktning som kommunfullmäktige bestämt. Ytterst är det styrelsens ansvar att se till att Västerås stad Vård och Omsorgs kunder möts av öppenhet, får en god service och har hög grad av inflytande på hur tjänsterna utförs.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Styrelsens sammansättning

Ledamöter

Jonas Cronert (S), Ordförande
Hans Stergel (C), 1:e vice ordförande
Anna Hård af Segerstad (M), 2:e vice ordförande
Vanja Ahlén (S)
Stefan Sturesson (KD)
Sandra Abrahamsson (M)
Birgitta Carlstedt (L)

Ersättare

Robin Saha (S)
Agata Kosik (S)
Marie Sundström (MP)
Birgitta Olsson (C)
Berit Gestrin (M)
Axel Skalberg (M)
Jacob Axelson (L)

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?