Logotyp
Visa sökformulär

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar också för samordning av arbetsmarknadsfrågor på operativ nivå.

Nämnden ska följa arbetsmarknadsläget och vid behov föreslå åtgärder inom sitt ansvarsområde. Nämnden svarar också för kommunens samarbete med Mälardalens högskola.

Länk till samtliga nämnders kallelser, handlingar och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Carin Lidman (S), Ordförande
Markus Lindgren (MP), 1:e vice ordförande
Caroline Högström (M), 2:e vice ordförande
Mikael Stenås (S)
Indi Persson (C)
Lars Lindén (KD)
Marie Pernhall (M)
Erik Ödmansson (L)
Christer Lenell (SD)

Ersättare

Djeila Ahundzada (S)
Göran Eriksson (S)
Alexandra Olsson (S)
Johannes Wretljung Persson (MP)
Carl-Gustaf Björklund (C)
Carl-Henrik Knutsson (M) 
Pernilla Ohlin Beji (M)
Anders Duvkär (L)
Faris Henry Gergis (SD)

Kontakt

Kontakta oss

Carin Lidman (S)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 1:e vice ordförande i fastighetsnämnden

Telefonnummer: 021-39 12 61

Markus Lindgren (MP)

1:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Caroline Högström (M)

Ersättare i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?