Logotyp
Visa sökformulär

Kommunfakta

Här hittar du fakta och statistik om Västerås kommun, till exempel om befolkning, bostäder, ekonomi och arbetsmarknad. Informationen presenteras som helhet, men också uppdelat på olika bostadsområden eller tätorter.

Dina skattepengar 2016

Kommunens inkomst består till största delen av skatteintäkter från dig som betalar kommunalskatt i Västerås.

I den här filmen berättar Anna Mirkovic, som arbetar hos oss, om hur du kan få veta mer om hur vi använder våra gemensamma skatteintäkter.

En dag i siffror

En vanlig dag i Västerås vaknar 147 420 västeråsare i sina 70 072 bostäder. Efter frukost ger de sig iväg till sina 68 501 arbeten och drygt 28 800 elever går till sin förskola, grundskola eller gymnasium. Två par gifter sig under dagen, medan ett par beslutar sig för att gå skilda vägar. Fyra nya västeråsare ser dagens ljus för första gången.

Kommunens drygt 196 mil långa ledningssystem transporterar vatten, spill- och dagvatten. Dagligen levererar vattenverket 40 miljoner liter dricksvatten.

Under en dag har biblioteken ut ungefär 2 200 utlån* och Västerås badanläggningar har ungefär 1 100 besökare.

Vy över Västerås i kvällsljus

Just när klockan passerar midnatt på nyårsnatten har Västerås stad omsatt drygt 9,6 miljarder kronor under året.

*Med utlån avses böcker, filmer, e-lån etc.

Kommunfakta

Statistik om Västerås på årsbasis

Uppgifter om befolkningen och lägenhetsbestånd avser 2016-12-31. Övriga uppgifter avser 2015-12-31. Uppgifter kopplade till arbetsmarknad och inkomster har en viss eftersläpning. Det innebär att uppgifter från december år 2015 är de senaste som finns att tillgå. 

 • Folkmängd: 147 420
 • Födda: 1 712
 • Avlidna: 1 327
 • Inflyttade: 7 502
 • Utflyttade: 5 677
 • Arbetstillfällen: 71 227
 • Förvärvsarbetande västeråsare: 68 501
 • Medianinkomst kvinnor 20-64 år: 269 600 kr (boende i Västerås 2015-12-31)
 • Medianinkomst män 20-64 år: 338 400 kr (boende i Västerås 2015-12-31)
 • Lägenhetsbestånd: 70 072 (lägenheter i småhus och flerbostadshus)
 • Kommunens yta: 1 143 kvadratkilometer
 • Kortaste gatan: Lappgränd (25,1 meter)
 • Längsta gatan: Vasagatan (3 250 meter)
 • Äldsta gatan: Smedjegatan finns omnämnd på 1500-talet
 • Kommunens högsta punkt: Väggeberget, 108 meter över havet 
 • Kommunens lägsta punkt: Hamngatan under järnvägsviadukten, 1,3 meter under havet

Mer fakta hittar du i Statistiska centralbyråns faktablad: Kommunfakta och Kommunfakta - barn och familj. 

Statistiska centralbyråns Kommunfakta ger övergripande information om Västerås stad och våra invånare. Här finns till exempel uppgifter om kommunens befolkning, ekonomi och bostäder samt mandatfördelning i kommunfullmäktige. Som jämförelse finns oftast medelvärden för länet och riket. Informationen hittar du här: Kommunfakta 2016PDF

Statistiska centralbyråns Kommunfakta - barn och familj ger information om barn och deras familjer i Västerås stad. Här kan du bland annat läsa om hur familjerna är sammansatta och om deras inkomster. Informationen hittar du här: Kommunfakta - barn och familj 2016PDF

Områdesfakta

Områdesfakta innehåller information om olika bostadsområden och tätorter i kommunen. Här finns bland annat uppgifter om befolkning, arbetsmarknad, inkomster och bostäder. Informationen presenteras utifrån en indelning av Västerås i statistikområden på olika geografiska nivåer. Indelningen hittar du i kartor som finns i följande länkar:

Bostadsområden i Västerås tätortPDF, (NYKO 2)

Kommunkarta i VästeråsPDF, (NYKO 2)

Bostadsområden i VästeråsPDF tätort (finare indelning, NYKO 3)

Kommunkarta i VästeråsPDF (finare indelning, NYKO 3)

I länkarna nedan hittar du information om bostadsområden och tätorter utifrån kartornas indelning. Klicka på namnet på det bostadsområde eller den tätort som du vill veta mer om för att öppna aktuellt faktablad.

Västerås totalt

Västerås totaltPDF

Tätort och landsbygd

Stadsdelar i VästeråsPDF

Västerås tätortPDF

Västerås landsbygdPDF

Bostadsområden 

Mer fakta och statistik om kommunen hittar du på sidan Statistiklänk till annan webbplats.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Klart vem som ska göra om Stora Torget

  Nu är det klart vem som ska göra om Stora Torget och Bondtorget. Det är Sweco som får uppdraget att ta fram ritningar. Den planerade byggstarten är i början av 2019.

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

Hjälpte informationen på denna sida dig?