Logotyp
Visa sökformulär

Ekonomi och budget

Västerås stad har en stark ekonomi och har haft positiva bokslutsresultat under flera år. På den här sidan har vi samlat information och länkar till dokument som kan vara av intresse för dig gällande Västerås stads ekonomi. Vi presenterar också hur vi jobbar när vi ska fördela skatteintäkterna. 

Bokslut

Vi har nyligen haft det som kallas bokslutssamtal. Där träffar representanter från nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag kommunalråden och tjänstemän på stadsledningskontoret för att presentera verksamhetsåret 2016. Här nedan ser du filmer inspelade med förvaltningsdirektörerna direkt efter att de varit inne på bokslutssamtalet för den nämnd de företräder.

Kulturnämnden

Nämnden visar ett positivt resultat 2016. Under året har ett Program för kultur antagits, det ska nu under 2017 omsättas i aktiviteter. I filmen berättar förvaltningens direktör Anders Lerner mer om hur vi jobbar för att du ska få så bra kulturutbud som möjligt i Västerås.

Nämnden för idrotts- och friluftsliv

Sveriges 7:e bästa idrottskommun. Det är Västerås det. I filmen berättar förvaltningsdirektören Anders Lerner om hur Västerås tänker göra för att förbättra den positionen, och vilka satsningar du kan se framför dig inom idrott- och friluftslivsområdet framöver.

Överförmyndarnämnden

Under 2016 tog Västerås emot en stor mängd flyktingar. Alla barn som kom har fått god man vilket till stor del beror på att många invånare i Västerås valde att hjälpa till som gode män. Rasmus Persson, direktör Överförmyndarförvaltningen, beskriver hur hans förvaltning arbetat med uppdragen de fått från nämnden tillsammans med Västeråsarna.

Individ- och familjenämnden

258 nyanlända kom till Västerås under 2016. Individ- och familjenämnden och dess förvaltning har ett uppdrag att ordna boende för dem alla, och lösa situationen i samverkan med många aktörer i Västerås. Det är en av de stora uppgifterna den delen av Västerås stad har, hör förvaltningsdirektören Eva Sahlén berätta mer.

Äldrenämnden

Hemtjänst, biståndsbedömning, välfärdsteknologi. Äldrenämnden och dess förvaltning hanterar många viktiga frågor. Nämnden visar ett budgetunderskott för 2016. Hör Eva Sahlén, direktör för Sociala nämndernas förvaltning, beskriva hur planen ser ut för att ändra på det framöver.

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kostnaderna för personlig assistans ökar för varje år i Västerås. Så gör även antalet personer som har boendestöd. Ärendena inom ramen för vår myndighetsutövning är många. Glädjande är att vi ser att fler personer än förväntat gått vidare från daglig verksamhet till anställning eller studier.

Västerås stad Vård och omsorg

Dialog med kund för att utveckla verksamheten – det är en av metoderna som Västerås stad Vård och omsorg använt under 2016. Ett systematiskt arbete med åtgärdsplaner har gett resultat gällande de ekonomiska delarna. Förvaltningens direktör Helene Öhrling berättar mer.

Tekniska nämnden

Gatuunderhåll, skejtparker, truckstopp. Tekniska nämnden och dess förvaltning hanterar många frågor som berör alla oss som bor i Västerås. Hans Näslund, direktör för Tekniska kontoret, har koll på helheten och minns med glädje en av de nya sakerna som lanserades under 2016.

Skultuna kommundelsnämnd

För Skultuna kommundelsnämnd visar 2016 på ett positivt resultat. Kommundelsnämnden har bland annat beslutat om särskilda handlingsplaner för bibliotek och fritidsgård. Under 2016 hanterade även Skultuna arbete med nyanlända, och direktör Tobias Åsell menar att det hela fungerade mycket bra.

Miljö- och konsumentnämnden

Nämnden har under 2016 följt budget. Ett antal informationsinsatser har genomförts, bland annat vill förvaltningen sprida kunskap hos oss västeråsare om kemikalihantering. Förvaltningsdirektör Marianne Lidman Hägnesten berättar mer.

Styrelsen för Konsult och Service

Servicepartner har haft ett positivt resultat 2016. Flera nya sorters uppdrag, nöjda kunder och nöjda medarbetare är det som bland annat kännetecknar året enligt Lenny Hallgren, direktör för Servicepartner.

Byggnadsnämnden

Västerås behöver bygga bostäder – många bostäder. Och det gör vi! I den här filmen berättar Lotta Lindstam, direktör för Stadsbyggnadsförvaltningen om hur det gått ekonomiskt för Byggnadsnämnden under året och hur många fler bygglov det beviljades under 2016.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Rutiner som får eleverna att känna att stödet ökat. Det är en av framgångsfaktorerna som Barn- och utbildningsförvaltningens direktör Tord Karlsson lyfte fram i sitt bokslutssamtal för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Grundskolenämnden

Vi arbetar aktivt för att våra barn och ungdomar ska få bästa möjliga möte med den moderna, och i många fall digitala, världen. Och vi ligger långt framme, enligt Tord Karlsson. Hör mer hur han resonerar kring Grundskolenämndens bokslutssamtal, där han också trycker på att ekonomin i nämnden funkade bra 2016.

Förskolenämnden

2016 var ett år där Västerås stad uppmärksammades med flera fina priser. Bland annat fick medarbetare inom förskolan ta emot nomineringar och priser för sitt arbete för barnens bästa. Tord Karlsson, tf direktör för Barn- och utbildningsförvaltningen berättar mer i den här filmen.

Fastighetsnämnden

Västerås kraftsamlar och vi har som mål att bygga 1000 nya bostäder per år. Under 2016 nådde vi nästan fram, 895 bostäder färdigställdes. Hans Näslund, direktör Teknik- och fastighetsförvaltningen, berättar mer om Fastighetsnämndens utmaningar och glädjeämnen.

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad

2016 utökades styrelsens ansvar till att gälla även bland annat fritidsklubbar, fritidsgårdar, familjecentrum med mera. Förvaltningen fick en ny direktör, Pär Dalhielm. Här berättar Pär om hur första året varit.

Vi vill veta vad du tycker

Har du synpunkter på vår verksamhet är du välkomen att höra av dig till oss. Du kan starta en dialog med oss på flera sätt.

Lämna synpunkter till oss via vårt e-formulärlänk till annan webbplats

Skicka in ett e-förlag och rösta på andras förslag

Kontakta oss direkt

Årsplan och budget

Våra inkomster består till största delen av skatteintäkter. Kommunalskatten för 2016 är 20,36 procent, vilket är lägre än genomsnittet i landet. Kostnaderna i budgeten är drygt 8 miljarder kronor per år. Det ska täcka kostnaderna för allt ifrån till exempel vård, skola och omsorg till sophämtning, friluftsliv och kultur. Vill du veta mer om hur pengarna fördelas, kolla på sidan som kallas skattesatser.

Skattesatser i Västerås stad

I budgeten beskriver vi de mål som kommunfullmäktige beslutat om för verksamheterna för kommande år. Budgeten visar också hur skatteintäkterna fördelas på de olika nämnderna för att målen ska uppnås.

Årsplan 2018 Västerås stadPDF

Årsplan 2017 Västerås stadWord

Komplettering årsplan 2017 Västerås stadPDF

Det här händer i Västerås

 • Sommarbio på Lögastrand

  För fjärde sommaren i rad bjuder vi på gratis utomhusbio på Lögastrand. Precis som förra året visar vi filmer som ni röstat fram. Årets filmer är Fantastiska vidunder och var man hittar dem, samt Capt...

Nytt i Västerås

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

 • Arbetet med Sjökrogen fortsätter

  Sedan fastigheten med Sjökrogen vid Västerås gästhamn brann har Västerås stad arbetat med att tomten ska åtgärdas, röjas eller återställas. Tyvärr har det kommit att ta en del tid för frågan att komma fram till slutet av processen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?