Logotyp
Visa sökformulär

Redovisning av kundundersökningar för bygg, mark och miljö

Vi gör en undersökning om service en gång om året. I den har vi bland annat med områden som bygglov, markupplåtelser och miljö- och hälsoskyddstillsyn.

Om resultatet av undersökningen

I NKI-servicemätning, som undersökningen heter, mäts både Nöjd-kund-index och ett antal service­faktorer. Från och med 2015 svarar både företag, privat­personer och andra intressenter på frågorna i under­sökningen. Resultatet gäller mätningen som pågick under hela 2015. Vi redovisar här lite kort för varje kategori. Du kan läsa hela under­sökningen i en PowerPoint-fil längre ner på sidan.

Bygglov

Nöjd-kund-index i snitt på 61. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 66
 • Tillgänglighet 64
 • Bemötande 68
 • Kompetens 68
 • Rättssäkerhet 70
 • Effektivitet 59

Förslag till för­bättring för ökad nöjdhet är att se över rutiner kring hand­läggningen. Det ger bland annat ökad effektivitet och till­gänglighet.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Nöjd-kund-index i snitt på 75. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 73
 • Tillgänglighet 77
 • Bemötande 83
 • Kompetens 78
 • Rättssäkerhet 76
 • Effektivitet 79

Förslag till för­bättring för ökad nöjd­het är att bibe­hålla bra kompetens och effektivitet.

Markupplåtelser

Nöjd-kund-index i snitt på 71. De olika service­faktorerna har följande resultat:

 • Information 66
 • Tillgänglighet 71
 • Bemötande 75
 • Kompetens 70
 • Rättssäkerhet 73
 • Effektivitet 74

Förslag till för­bättring för ökad nöjd­het är att se över in­formation i olika former.

Stadshuset med vy från Fiskartorget

Stadshuset med vy från Fiskartorget

Kontakta oss

Mats Hedman

Näringslivsutvecklare

Näringsliv Västerås

Telefon: 021-39 39 89

Det här händer i Västerås

 • SM i fallskärmshoppning

  Välkommen att uppleva SM i fallskärmshoppning! Fri entré, servering finns på platsen. Buss 22 går från centralen till Johannisberg. Eller varför inte en skön cykeltur? Välkomna!

 • Invigning Gäddeholmsvägen

  Den 1 oktober klockan 14 är det stor invigning av Gäddeholmsvägen och det gör vi med ett fartfyllt Fun Run Race.

 • Test av VMA-signal

  Test av signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) sker idag måndag 6/3 15.00.

Nytt i Västerås

 • Resultat från förskoleenkät 2017

  I årets förskoleenkät är föräldrar i genomsnitt mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor i Västerås. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg.

 • Resultat från grundskoleenkät 2017

  Årets grundskoleenkäter visar att elever upplever höga förväntningar på att de ska klara skolan. Forskning visar att lärares höga förväntningar på eleven är en viktig framgångsfaktor för elevers lärande. Samtidigt visar resultatet att elevens upplevelse är låga när det gäller att undervisningen ska ...

 • Resultat från gymnasieenkät 2017

  Det har skett en positiv utveckling enligt årets gymnasieenkät, där det samlade resultatet är positivt på de flesta områden. Svaren ska tolkas med en viss försiktighet på grund av den låga svarsfrekvensen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?