Logotyp
Visa sökformulär

Nationell strategi för barnets rättigheter i Sverige

Riksdagen antog år 2010 en ny Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin består av nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar
för att stärka barnets rättigheter i Sverige.

De nio principerna

 • All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen
 • Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang
 • Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem
 • Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken
 • Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap
 • Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta
  denna kunskap i berörda verksamheter
 • Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan
 • Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn
 • Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.
Foto: Pia bildN

Familjecentrum Vallby

Rubrik

Text

Det här händer i Västerås

 • Temakväll i Hökåsen: Producera din egen solel

  Att installera solceller på en villa är i dag enkelt och lönsamt. Välkommen till en temakväll om solel arrangerad av energi- och klimatrådgivningen i Västerås stad. Vår bedömning är att husen i Hökåsen har goda förutsättningar för att kunna producera egen solel. Under temakvällen får du information ...

Nytt i Västerås

 • Västerås stad ger asylsökande unga möjlighet att bo kvar

  Individ- och familjenämnden har beslutat att använda statliga extramedel till att ge asylsökande unga som fyller 18 år under 2017 möjlighet att få bo kvar i Västerås. Här kan du läsa exempel på innehållet i den nya riktlinjen som nämnden beslutade den 26 oktober.

 • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

  Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

 • Idag invigs Hakon Swensons allé

  Idag onsdag klockan 13:00 är du är välkommen att vara med på invigningen av Hakon Swensons allé vid Fiskartorget i Västerås. Allén skapas av Västerås stad som en hyllning till entreprenören Hakon Swenson, som för 100 år sedan grundade Hakonbolaget i Västerås – det som nu heter ICA. Invigningen a...

Hjälpte informationen på denna sida dig?