Logotyp
Visa sökformulär

Tillgänglighet

Ett mer tillgängligt samhälle underlättar för alla. För den som har en funktionsnedsättning är tillgänglighet extra viktigt, eftersom det kan vara en förutsättning för att kunna delta i samhället fullt ut. Vi vill att Västerås ska vara en stad för alla, tillgänglighet är en grundförutsättning.

Många förknippar begreppet ”tillgänglighet” med fysiska anpassningar för personer som sitter i rullstol. Men begreppet omfattar mer än fysiska anpassningar och det finns även fler funktionsnedsättningar än rörelsehindrade. Det finns fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar.

Vi arbetar med dessa tillgänglighetsområden:

  • policy för tillgänglighetsarbete
  • alla förvaltningar ansvarar för sin del av tillgänglighetsarbetet
  • samverkan med funktionshinderorganisationer och övriga invånare
  • rutiner för upphandling/inköp av tillgängliga varor, produkter och tjänster
  • tillgänglig fysisk miljö
  • tillgänglig information och kommunikation
  • kommunen som arbetsgivare
  • budget för tillgänglighetsåtgärder 

Tillgänglighet för dig som ska besöka en lokal

Vill du veta hur den fysiska tillgängligheten är när du ska besöka en lokal eller plats? Då är det bra att ta kontakt med den pågående verksamheten på platsen. Du kan också höra av dig till företaget Accessum, telefon 021-338 05 30. Det var Accessum som gjorde inventeringarna till den tillgänglighetsdatabas vi tidigare hade. Den har vi tyvärr inte tillgång till längre, men vi arbetar med att göra en ny.

Kontakta oss

Pelle Forsberg

Funktionshindersam­ordnare

Telefonnummer: 021-39 26 39

Hjälpte informationen på denna sida dig?