Logotyp
Visa sökformulär

En helt ny stadsdel, på ett av Västerås mest attraktiva lägen

Västerås växer och nu genomför vi en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar vi en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.

karta över stationsområdet

Området som omfattas i projektet sträcker sig från är Hamngatan till Pilgatan och från Södra Ringvägen till Östra Hamnen och bort förbi Lantmännens silo och avloppsreningsverket, fram till Ångkraftverket som huserar Kokpunkten och Steam hotel. Hela området är cirka 55 hektar stort (1 hektar är 10 000 kvadratmeter).

Från öde ytor till levande kvarter

Att Västerås är en stad med fantastiska värden är ingen nyhet för oss som bor här. Men ryktet sprider sig snabbt. Vi blir 1600 personer fler varje år, och om bara 30 år passerar vi 200 000. Det är bra! Fler invånare betyder mer kompetens, fler företag och fler jobb. Det i sin tur gör att vi kan skapa en ännu bättre och vackrare stad, där vi gillar att leva. För att välkomna alla nya västeråsare, behöver vi erbjuda mark och möjligheter till etablering och bostäder i bra lägen. Att vi blir fler och att resandet i regionen ökar, ställer krav på ett resecentrum anpassat för framtiden med bra tillgänglighet och samordning för alla trafikslag – tåg, buss, bil, båt, cykel och gång.


I området kring resecentrum har vi fantastiska möjligheter att skapa något nytt och spektakulärt, som också möter efterfrågan på mark och bostäder. En ny, levande stadsdel och en naturlig brygga mellan city, Mälaren och intilliggande områden. Ett första möte med Västerås att vara stolt över, som gynnar både västeråsare, vårt näringsliv och vår miljö. Det nya resecentrumet blir med unik arkitektur en ny siluett för Västerås och knyter samman hela området med flera entréer och passager över spåren. Stadsdelens kvarter får en skön mix av bostäder, företag, restauranger och service. Arvet från de gamla industrierna bevaras för att ge området karaktär och spännande kontraster mellan det historiska och det framtida. Här kan du doppa fötterna i Mälaren ena minuten, och i nästa stund vara mitt i citypulsen. Ena timmen är du hemma i soffan eller på konferens, och i nästa i Stockholm eller på resande fot till en annan del av Sverige, Europa och världen.

Ett område som suddar ut gränser

Västerås stad har en vision för år 2026 - Staden utan gränser. Projekt  verkar för att skapa en stadsdel i ett helt fantastiskt läge som knyter ihop flera av stadens viktiga områden och destinationer. Samtidigt som den knyter staden Västerås närmare världen runt omkring. 

Flera samarbetande aktörer gör idéerna genomförbara

Ett oslagbart läge med närhet till resor, citykärnan och hamnområdet. Visionen är unika kvarter där det industriella arvet bevaras och blandas med nya lösningar, spännande gestaltning och hållbart, smart byggande. Det finns många som vill vara med och utveckla den här delen av Västerås. I området är flera fastighetsägare och verksamheter etablerade, och än fler finns det plats för. Med en tydlig gemensam vision, erbjuder vi stor kreativ frihet för alla entreprenörer och partners.
Idag driver Västerås stad projektet tillsammans med flera aktörer för att förverkliga idéerna. Nedan kan du läsa om några av aktörerna, och hur just deras roll ser ut.

Klövern äger fastigheterna i kvarteret Sigurd 3, och kommer där att bygga nya bostäder och kontor inom planen för resecentrum. Kontakt: Asko Heikkinen, Affärsenhetschef
Kungsleden äger fastighet och mark norr om spåren, där de kommer att bygga nya kontor, inom resecentrums detaljplan.
Kontakt: Krister Johansson, Projektledare Utvecklingsfastigheter, 021-40 44 91
Jernhusen äger tillsammans med Västerås stad centralstationen, och förvaltar densamma.
Kontakt: Maria Hägerdal, Affärsutvecklare
Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för länets busstrafik för länets kollektivtrafik och har ett kundcenter i stationshuset. Bedriver verksamhet på centralstationen och bussterminalen.
Kontakt: Lina Tiger Härnström, kommunikationsstrateg
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen, byggandet och driften av järnvägar. Trafikverket äger och ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelser som för resenären till och från tåget. Trafikverket ansvarar även för trafikinformationsutrustning.

Tidplan för projektet

Under hösten 2017 slutförs ett flertal utredningar kopplade till bland annat resecentrums konstruktion och framtiden för silo och reningsverk. Vi står även inför att skriva avtal med inblandade aktörer och sy ihop kalkyler och finansieringsplaner. När dessa bitar är på plats kan vi göra klart detaljplanen för resecentrum, för att gå ut på samråd under våren 2018. Då kan vi även se en tydligare bild av den långsiktiga tidplanen för projekt Mälarporten.

Så här gör du

Frågor och svar

Har du frågor om projekt Mälarporten? Då ska du läsa våra vanliga frågor och svar. Du är också välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längre ned på denna sida där du enkelt kan skicka din fråga via e-post.

Kontakta oss

Mälarporten

Om du har frågor eller funderingar kring projekt Mälarporten är du välkommen att höra av dig.

Klicka på kontakta oss, skriv din fråga och skicka in. Vi besvarar så snart vi kan!

Åsa Rudhage

Ansvarig för detaljplan

Telefon: 021-39 00 00

Viktoria Ohlsson

Kommunikatör

Telefon: 021-39 01 08

Sanna Edling

Projektchef

Telefon: 021-39 10 57

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Välkommen till möte om framtidens miljö

  Vilka frågor tycker du är viktiga för miljön i Västerås i framtiden? Nu har du chans att komma och tycka till om miljön i någon en workshop. Vi håller på att ta fram ett program för ekologisk hållbarh...

 • Välkommen till möte om framtidens miljö

  Vilka frågor tycker du är viktiga för miljön i Västerås i framtiden? Nu har du chans att komma och tycka till om miljön i någon en workshop. Vi håller på att ta fram ett program för ekologisk hållbarh...

Nytt i Västerås

 • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

  Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

 • Klart vem som ska göra om Stora Torget

  Nu är det klart vem som ska göra om Stora Torget och Bondtorget. Det är Sweco som får uppdraget att ta fram ritningar. Den planerade byggstarten är i början av 2019.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?