Logotyp
Visa sökformulär

Nya torgen

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning
och bra belysning. Här finns det något för både stora och små att göra.
Västeråsarnas nya favoritplats  - kan du se den? 

Hur vill du att Stora Torget och Bondtorget ska se ut och vad vill du göra där? Det var en av frågorna när vi pratade med invånarna i Västerås under invånardialogen 2016. Tillsammans med resultaten från dialogprojektet Tyck om din innerstad, bildade alla dessa synpunkter, förväntningar och önskemål en vision om vad våra torg ska vara, nämligen en av västeråsarnas favoritplatser. En plats som är öppen och tillgänglig för alla, oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Favoritplatsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Så här ser tidplanen ut

Innan de nya torgen är klara krävs mycket arbete och vi vet inte heller exakt hur lång tid allting tar. Om vi hittar arkeologiska fynd görs utgrävningar innan byggarbetena kan starta.

 • Alla hundra förslag som kom in har gåtts igenom. Alla bidrag har utvärderats men alla idéer kommer inte att kunna genomföras.
 • Utredningar har gjorts om hur vi ska göra med bland annat parkeringar, cyklar, tillgänglighet, belysning, markvärme och isbana.
 • Utredningarna är klara och en arkitektfirma har fått  uppdraget att presentera förslag där hänsyn tagits till de olika förutsättningarna.
 • Därefter följer projektering och planering av byggandet. Entreprenörer får lämna anbud på att bygga och när en entreprenör
  vunnit upphandlingen sätts bygget igång.
 • 2020 beräknas nya Stora Torget vara klart.

Sammanställningen av invånardialogen kan du läsa här.PDF

Program med utgångspunkter inför gestaltningsarbete Stora torget och BondtorgetPDF

 


Bilden visar Stora torget fotograferat uppifrån.

Det här händer i Västerås

 • Välkommen till möte om framtidens miljö

  Vilka frågor tycker du är viktiga för miljön i Västerås i framtiden? Nu har du chans att komma och tycka till om miljön i någon en workshop. Vi håller på att ta fram ett program för ekologisk hållbarhet i Västerås och vill veta vad du tycker.

Nytt i Västerås

 • Rödlistade musslor tas omhand i Västerås hamn

  Under tisdagen den 31 oktober och onsdagen den 1 november tar Västerås stad tillsammans med en miljökonsult upp flera typer av musslor vid vågbrytaren vid kajen i hamnen. Arbetet är en av de förberedande steg i utvecklingsarbetet som pågår i hamnen.

 • Klart vem som ska göra om Stora Torget

  Nu är det klart vem som ska göra om Stora Torget och Bondtorget. Det är Sweco som får uppdraget att ta fram ritningar. Den planerade byggstarten är i början av 2019.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?