Logotyp
Visa sökformulär

Södra Källtorp – en ny central stadsdel

Nu formas nya stadsdelen Södra Källtorp, som kommer att bli ett blandat, modernt område med fokus på bostäder, rekreation och omsorg. Här planeras bland annat bostäder, äldreboende, förskola och idrottsplats. Här kan du läsa mer om och följa arbetet med Södra Källtorp.

En illustration av ett nytt bostadsområde med hus och människor som promenrerar eller står

Illustration: Archus Arkitekter

Vi planerar för 670 bostäder

Södra Källtorp kommer att växa fram i centrala Västerås. Området angränsar till Vallby, Råby och Eriksborg. I området finns Wenströmska som inrymmer olika gymnasieskolor, men nu ska skolan byggas om eller rivas, och här planeras ett modernt äldreboende, en idrottshall och en förskola. I anslutning till det så ska det även byggas ett trygghetsboende med cirka 60 lägenheter. Totalt planeras för 670 bostäder i Södra Källtorp.

Därför byggs skolan om

Det var inte längre lönsamt att ha skolverksamhet i området. Många lokaler i Wenströmska stod tomma. Däremot finns det en stor efterfrågan på bostäder i hela Västerås, och Södra Källtorp blir en ny stadsdel som byggs i närheten av redan befintlig service och kommunikationer.

Fokus på utemiljön

Ett stort fokus läggs på att skapa en attraktiv utemiljö med möjligheter till fritidsaktiviteter. Det planeras en ny lekplats, promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen. I Södra Källtorp vill vi ta vara på det natursköna läget nära Vedboskogen och Wenströmska IP. Vedbobacken finns också runt knuten. 

Stadens idé för Södra Källtorp

Det ska vara lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla eller genom kollektivtrafiken. På gångavstånd finns förskola, kafé, park, skog och idrottsplan. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång-och cykelvägen. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.  

Vad händer nu – preliminär tidplan

 • Informationsmöten i december 2016.
 • Samråd och samrådsmöte i mars 2017. (Här har sakägare möjlighet att lämna synpunkter. Med sakägare menas granne till om­rådet eller någon som på annat sätt berörs av detalj­planen.)
 • Synpunkter samlas in och bearbetas i mars och april 2017.
 • Under granskningsfasen, som planeras till efter sommaren 2017, finns återigen möjlighet att lämna synpunkter.
 • Detaljplanen för Södra Källtorp beräknas vara antagen i slutet av 2017
 • Byggstart beräknas till tidigast 2018.

Annat planeringsunderlag

När vi arbetar med Södra Källtorps utveckling så behöver vi göra utredningar och analyser för olika frågor. Här kan du se några av dem som pågår, eller är klara, för Södra Källtorp. Vi har särskilt tittat på de sociala värdena för området, till exempel har vi undersökt möjligheter för människor att mötas.

 • Dagvattenutredning
 • Trafikbullerutredning
 • Skyddsanalys
 • Arkeologisk utredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

Här hittar du detaljplan för Södra Källtorp

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 58

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus om fler bostäder i Barkarö

  Välkommen till Öppet hus för ny detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, dp 1867. Vi planerar för fler bostäder och möjligheten att ha handel i området. Du har möjlighet att st...

 • Möte om utveckling av Barkarö för fler bostäder

  Välkommen till möte om nytt planprogram för Barkarö-skogen, pp 36. Vi planerar för fler bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

Hjälpte informationen på denna sida dig?