Logotyp
Visa sökformulär

Demensteamet

Att arbeta med personer med demenssjukdom kräver kunskap och kompetens. Med ett anpassat bemötande och god omvårdnad får personen med demenssjukdom möjlighet till välbefinnande och livskvalitet.

Öka din kunskap om demens

Vi som arbetar i demensteamet använder Facebook och vår blogg för att sprida information och för att kommunicera med alla som är intresserade av demensfrågor. Alldeles särskilt vill vi nå personal inom Västerås stads verksamheter. Vi välkomnar era frågor och synpunkter!

Länk till demensteamets facebooksidalänk till annan webbplats

Länk till demensteamets blogglänk till annan webbplats

Så här arbetar demensteamet

Vår vision är en god och säker demensvård. Vi utbildar och handleder dig som är personal i:

 • Äldreboende och servicehus
 • Hemtjänst och hemsjukvård
 • Gruppbostad och servicebostad inom LSS

Vi vänder oss till både privata och kommunala utförare i Västerås stad och våra tjänster är kostnadsfria. 

Stöd och handledning i arbetet med kund

Behöver ni ett bollplank för att komma vidare? Vi kommer ut till er i verksamheten och vill då träffa så många som möjligt i teamet: kontaktperson, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och chef. Vi visar er strukturerade arbetssätt för att fånga upp symtom, analysera orsak och forma lämpliga vårdåtgärder.

Föreläsningar

Satsa på en komptenshöjning på din arbetsplats! Vi är gärna med på en arbetsplatsträff eller planeringsdag och föreläser om demens. Ni bestämmer vad vi ska belysa. Exempel är kommunikation, bemötande eller miljö.

Utbildning för BPSD-administratörer

Vi är certifierade utbildare i BPSD-registret och ordnar regelbundet utbildningar. Vi är ett stöd när ni ska implementera arbetssättet på enheten. Två gånger per år erbjuder vi inspirationsträffar så att du som är BPSD-administratör ingår i ett nätverk där vi delar goda exempel.

Utbildning i Tidiga tecken

Vi utbildar i kartläggningsverktyget Tidiga tecken som används i service- och gruppbostäder inom LSS. Vi erbjuder regelbundna utbildningstillfällen och vi kommer gärna ut till er på enheten och stöttar er i er användning av Tidiga tecken.

Bild på två händer: en yngre hand som håller i en äldre.
Så här jobbar vi

Därför startade vi ett demensteam

Under åren 2010-2012 genomförde Västerås stad två projekt inom demensområdet. I det ena projektet startade vi ett BPSD-team. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Teamet fungerar som en extra kompetensförstärkning ute i verksamheterna. Det andra projektet lämnade förslag på hur vi skulle kunna utforma dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom.

I samband med den nationella satsningen ”Bättre vård för de mest sjuka äldre”, som startade år 2012, genomförde vi en satsning för att införa det nationella kvalitetsregistret Svenska BPSD-registret på äldreboenden och servicehus i Västerås. Vi bestämde oss då för att starta ett demensteam, för att kunna införa BPSD-registret på ett långsiktigt och hållbart sätt och för att kunna fortsätta stödja, handleda och fortbilda personalen i arbetssättet. Demensteamet drog igång sitt arbete 2013 och består av en sjuksköterska och en arbetsterapeut som båda har vidareutbildning och erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom.

Kontakta oss

Lotta Andersson

Legitimerad sjuksköterska 

021-39 15 82

Caroline Pros

Legitimerad arbetsterapeut


021-39 14 99

Det här händer i Västerås

 • Öppet hus om fler bostäder i Barkarö

  Välkommen till Öppet hus för ny detaljplan för Gotö etapp 2 och delar av Barkarövägen med flera, dp 1867. Vi planerar för fler bostäder och möjligheten att ha handel i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Möte om utveckling av Barkarö för fler bostäder

  Välkommen till möte om nytt planprogram för Barkarö-skogen, pp 36. Vi planerar för fler bostäder i området. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

Nytt i Västerås

 • Park(ing) day

  Två parkeringsplatser blev en tillfällig fickparkerad park vid Stora Torget. Det är Västerås stads sätt att uppmärksamma den internationella Park(ing) day fredagen den 15 september.   

 • Nya regler för vissa bygglovbefriade åtgärder

  Den 1 juli infördes ett antal nya regler när det gäller om bygglov krävs eller inte. Det handlar främst om bygglovbefrielse vid en- och tvåbostadshus. Oavsett om en åtgärd inte kräver lov kan det krävas anmälan och startbesked innan du får börja. Ta därför i god tid reda på vad som gäller innan du b...

 • Familjen Kohnic får sitt drömhus i Gäddeholm

  Vid 07-tiden på tisdagsmorgonen kom lastbilen med huset i olika paket. En lyftkran lyfte av dem och de olika delarna byggdes ihop som en jättelik byggsats. På eftermiddagen stod huset på plats, taket var täckt och el och vatten inkopplat. Om en månad kan familjen Kohnic som första familj flytta in i...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?