De kommunala handlingarna bevaras och är tillgängliga i enlighet med den grundlagsfästa handlingsoffentligheten.

Stadsarkivet förvarar handlingar från kommunala verksamheter såsom skola, socialtjänst, stadsplanering, idrott- och fritidsverksamhet.

Här förvaras även handlingar från enskild verksamhet till exempel från företag, gårdar och enskilda personer.

Ordinarie öppettider

Måndag 13.00-16.00
Tisdag - torsdag 08.00-11.30 och 13.00-16.00
Fredag 08.00-11.30
Framtagning av handlingar under öppettid 09.00 och/eller 14.00

Besöksadress

Stadshuset plan 5, ingång från Fiskartorgsentrén

Postadress

Västerås stadsarkiv
Västerås stad
721 87  VÄSTERÅS