Jubileumsvecka för Set Svanholm

Den 20-25 oktober firas minnet av den världsberömde operasångaren Set Svanholm med en jubileumsvecka, som innehåller konserter, föreläsningar och andra evenemang. För hela programmet, se dokument längst ned på denna sida.

Set Svanholms arkiv förvaras på Stadsarkivet, se länk till arkivförteckning nedan.

Arkivens Dag - lördag 8 november

Lördag den 8 november är det öppet hus i Stadshuset med utställningar, föredrag, filmvisning, kaffeservering och guidning i arkivmagasinen. Se länk nedan för mer information om programmet!

Stadsarkivets verksamhet

De kommunala handlingarna bevaras och är tillgängliga i enlighet med den grundlagsfästa handlingsoffentligheten.

Stadsarkivet förvarar handlingar från kommunala verksamheter såsom skola, socialtjänst, stadsplanering, idrott- och fritidsverksamhet.

Här förvaras även handlingar från enskild verksamhet till exempel från företag, gårdar och enskilda personer.

Ordinarie öppettider

Måndag 13.00-16.00
Tisdag - torsdag 08.00-11.30 och 13.00-16.00
Fredag 08.00-11.30
Framtagning av handlingar under öppettid 09.00 och/eller 14.00

Besöksadress

Stadshuset plan 5, ingång från Fiskartorgsentrén

Postadress

Västerås stadsarkiv
Västerås stad
721 87  VÄSTERÅS