Logotyp
Visa sökformulär

Brandskyddsdokumentation

Brandskyddsdokumentation är en handling som du kan behöva lämna in i samband med bygglov och när bygglovärendet gäller nybyggnad/ombyggnad av flerbostadshus, kontor, offentliga lokaler och liknande.

Det här ska dokumentationen för brandskydd redovisa

Vad en dokumentation ska innehålla beror på vilken typ av byggnad det är och hur den ska användas. Listan nedan är några av de punkter som bör ingå

 • Inledning
  Information om vem som skapat dokumentationen och på vems uppdrag.
 • Byggnadsbeskrivning
  Antal våningar, byggnadsarea och bruttoarea.
 • Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar
  Byggnadsklass, brandteknisk klass för brandvägg.
 • Brandvarnare
  Antal brandvarnare på varje plan.
 • Skydd mot brandspridning mellan byggnader
  Brandcellsindelning ska visas på planritningen, liksom avstånd till närmaste huvudbyggnad och till närmaste komplementbyggnad.
 • Möjlighet till utrymning vid brand
  På planritningar ska utrymningsvägar visas och antalet utrymningsvägar i varje plan.

Det är brandskyddsmyndigheten i Västerås som ansvarar för löpande kontroll och tillsyn av att brandskyddet följs.

Länk till Boverkets webbplats om brandskydd.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?