Logotyp
Visa sökformulär

Regler för upphandling

Alla inköp och upphandlingar inom Västerås stad ska göras i enlighet med LOU, lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 

 • Upphandling genomförs genom öppet förfarande, selektivt förfarande, förenklat förfarande, urvalsförfarande eller direktupphandling.
 • Öppet eller selektivt förfarande gäller som huvudregel vid upphandlingar över tröskelvärden.
 • Förenklad eller urvalsförfarande gäller vid upphandlingar under tröskelvärden.
 • Direktupphandling är ett undantagsförfarande vid upphandling upp till 28% av tröskelvärdet (534 890 SEK för
  varor och tjänster).
 • Tröskelvärden avgör vilket förfarande som ska användas för en aktuell upphandling. I dagsläget gäller följande tröskelvärden enligt LOU:
  - Varor och tjänster: 1 910 323 SEK
  - Byggentreprenader: 47 758 068 SEK
 • Upphandlingar annonseras i upphandlingssystemet e-Avrop.
 • Ramavtal är avropsavtal som sträcker sig över en tidsbestämd period, max fyra år som huvudregel.
Kontakt

Kontakta oss

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Hjälpte informationen på denna sida dig?