I Västerås och genom Nyföretagarcentrum Aroslotsarna finns möjlighet att kostnadsfritt få råd och tips om just din idé till att starta eget företag. 

För att förenkla start av företag finns bra information via länkar nedan. Flera myndigheter har tagit fram en gemensam broschyr som sammanfattar det viktigaste du bör veta och göra som nyföretagare.
Du kan beställa den i tryckt form från Skatteverket, i digital form kan du hämta hem den från dessa myndigheters resp. hemsida; Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Tillväxtverket, Tullverket och Verket för förvaltningsutveckling. 
Skatteverket erbjuder också möjlighet att boka personligt möte vad gäller skattefrågor. Bokning sker via Skatteverkets hemsida.
 
Tillväxtverket erbjuder även kostnadsfri telefontjänst, Startlinjen, telefon 020-35 10 10, öppet vardagar klockan 09.00 till 12.00.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar framför allt med tillsyns- och prövningsarbete inom följande områden: hälsoskydd, miljöskydd, livsmedel, kemikalier och renhållning/avfall.