Logotyp
Visa sökformulär

Plats med delad faktura

Västerås stad genomför en förändring av beräkningen av avgiften för barn med plats med delad faktura i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Förändringen innebär att maxtaxa gäller även vid delad faktura. Varje hushåll med delad faktura betalar en procentuell del av avgiften i förhållande till inkomst. I avgiftsberäkningen har vi samma beräkningsgrund oavsett delad eller gemensam faktura.

Förskolenämnden och grundskolenämnden i Västerås stad har beslutat att förändringen ska genomföras från och med 1 januari 2017.

Avgiften kan förändras om något av hushållen får ändrad inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet får dock aldrig överstiga maxtaxa.

Avgiften betalas i efterskott, det vill säga fakturan för januari betalas i februari och så vidare.

Maxtaxa vid delad faktura

Västerås stads avgiftsmodell bygger på maxtaxan. Maxtaxa innebär ett tak för den avgiftsgrundande inkomst som avgiften ska beräknas på.  Från 1 januari 2017 är taket 45 390 kronor.

  • Den sammanlagda avgiften för ett barn i förskola får aldrig överstiga tre procent av 45 390 kronor, det vill säga 1 362 kronor per månad. Ett hushåll ska aldrig betala mer än tre procent av sin avgiftsgrundande inkomst för en plats i förskola.
  • Den sammanlagda avgiften för ett barn i fritidshem får aldrig överstiga två procent av 45 390 kronor, det vill säga 908 kronor per månad. Ett hushåll ska aldrig betala mer än två procent av sin avgiftsgrundande inkomst för en plats i fritidshem.

Kontaktcenter svarar på frågor:
Telefon 021-39 00 00, vardagar klockan 7.30-17.00

Publicerad 2016-12-19 13.19

Senast ändrad 2017-01-17 16.05